Archív článkov

Existujú podujatia a festivaly, ktoré sa v kultúrnom živote toho-ktorého štátu pýšia prívlastkom reprezentačné. Tie sa potom daná politická elita usiluje za každých podmienok udržať „nad vodou“, aj keby sa v ostatnom živote krajiny dialo čokoľvek. Takúto rolu v oblasti vážnej hudby na Slovensku zohrávajú Bratislavské hudobné slávnosti (BHS). BHS sa tohto roku konali už po 38....

My dbáme na detaily! Takto znel populárny slogan istého maďarského textilného podniku v osemdesiatych rokoch v pikantnom reklamnom spote budapeštianskej televízie. Detaily sú naozaj veľmi dôležité, kto by už o tom pochyboval. Detaily, hoci celkom mimohudobné, majú svoje miesto aj v našom hudobnom a koncertnom živote. Zoberme si napríklad otázku možnosti občerstvenia pred,...

Pre drvivú väčšinu politikov a médií na Slovensku zrejme nepríjemná správa: V Nemecku sa štrajkuje! To sa akosi nehodí do obrazu ideálne prosperujúcej, blahobytnej krajiny, štátu s vyspelou sociálne trhovou ekonomikou, ktorá sa aj pre našu svetlú budúcnosť ustavične uvádza ako jeden zo žiarivých vzorov. IG Metall (obdoba nášho Odborového združenia KOVO) je už tradične...

Približne 900 z 1200 súčasných zamestnancov Podpolianskych strojární Detva Holding, a.s., stratí v najbližších dňoch prácu. V predvečer Prvého mája sa to dozvedeli od nového manažmentu robotníci tohto kedysi chýrneho podniku, ktorí už od januára márne čakajú na svoje výplaty. Hoci nový generálny riaditeľ Igor Chrapáň nevylúčil možnosť, že ak sa zabezpečí finančná stabilita...

Hudobný život v Bratislave je už tradične určovaný predovšetkým koncertnými cyklami Slovenskej filharmónie (SF). Z nich majú najväčšiu váhu dva orchestrálne večery konajúce sa každý týždeň, z ktorých druhý (piatkový, cyklus E) je reprízou prvého (štvrtkového, cyklus D). Práve tie bývali v minulosti doménou bývalého šéfdirigenta Ondreja Lenárda. Táto koncertná sezóna SF je...

Zákon o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách - tak znie presný názov dokumentu, ktorý zapríčinil v slovensko-maďarských vzťahoch nebývalý vzruch. Konzervatívna vláda u našich južných susedov chcela dokázať, že starostlivosť o maďarské menšiny pre ňu nie je len prázdna fráza.

Zákon prijali v Budapešti konsenzom 19. júna 2001 všetky parlamentné strany. Od začiatku...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984