Reklama
Reklama

Archív článkov

Uvádzaná štúdia profesora Egona Matznera sa opiera o jeho recenziu práce Nicholasa Barra The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the State (Oxford University Press, Oxford 2001). Autor v nej pripomína a nastoľuje otázky, ktorým ani dnešná slovenská politická elita nevenovala primeranú vážnosť, aká im prináleží. Kľúčové miesto v...

Po rakúskych voľbách je Wolfgang Schüssel veľkým víťazom, Jörg Haider zasa porazeným. Alfred Gusenbauer a Van der Bellen si upevnili svoje menšinové postavenie. Počet nevoličov stagnuje. To sú všetko známe veci. Mimo pozornosti však zostali tí, ktorí prehrali rovnako zničujúco ako Haider. Im je venovaný tento komentár. Spomínam si na celé vojsko cenami obvešaných historikov a...

„Spoločné hodnoty“ a „globalizácia“ sú dva kľúčové pojmy, ktorými sa od určitého času robí politika vo svete a rozpráva o nej ako takej. Ten, kto s týmto svetom aspoň čiastočne vychádza, alebo kto prináleží ku kultúrnemu a politickému establishmentu, toho oslovia tieto výrazy. Ten, kto obidva termíny vo všeobecnosti odmieta alebo ich dnešnú formu kriticky vyhodnocuje, nachádza...

Popredný rakúsky ekonóm EGON MATZNER, narodený roku 1938 v Klagenfurte, pracoval v rokoch 1972 až 1998 ako profesor finančných vied na Technickej univerzite vo Viedni. V súčasnosti je členom Kolégia Maxa Webera na univerzite v Erfurte a pôsobí vo výskumných ústavoch svetového hospodárstva vo Viedni a Berlíne. Ako hosťujúci profesor prednáša hospodársku teóriu svetového...