Reklama
Reklama

Archív článkov

Často som sa zamýšľal, čo je ľudský život. Zrejme ho človek najprv prežíva, potom, v starobe naň čoraz väčšmi spomína a napokon naňho spomínajú tí, čo ho prežili. No sú aj ľudia, ktorí sa i po smrti vracajú. Medzi nich nesporne patrí slovenský učiteľ, vlastenec, vojak hrdina Ján Nálepka. Jeho postava ma upútala ešte ako študenta. Nad našou vlasťou viseli hnedé chmáry, z...

Po zaujímavej knihe Muž s dvoma srdcami Rudolfa Schustera, kde autor opisuje dramatický osud Ariena Kleina, podnikateľa v Jeruzaleme pochádzajúceho zo Slovenska, bývalého partizána v našich horách, dostala sa mi do rúk kniha z Múzea židovskej kultúry Hašomer Hacair – dejiny hnutia židovskej mládeže na Slovensku a v Čechách. Vedúci redaktor Edície Judaica Slovaca Pavol Mešťan...

Bratislavské vydavateľstvo Karpaty-Infopress vydáva v týchto dňoch v rámci edície Hory-diaľavy piatu knihu spomienok a esejí, tentoraz zameranú na prírodu, ľudí, dávnu i nedávnu históriu malebnej, no ťažko skúšanej krajiny pod Kaukazom – Gruzínska. Autor ju venoval svojmu priateľovi z Tbilisi, básnikovi Morisovi Pocchišvilimu. Pre našich čitateľov sme z knihy vybrali dve...

Poznali sme jeho ostré pero zo stránok časopisu DAV, vedeli sme o ňom ako o revolučnom politikovi, poslancovi, ako o advokátovi chudobných. Všade hájil ich záujmy. Keď Hitlerove vojská obsadili celý rad štátov, ozýval sa jeho hlas z londýnskeho rádia. Pod krycím menom Peter Hron hovoril aj nám študentom do duše. Práca v Prahe na ministerstve zahraničných vecí v rokoch 1945 a...