Reklama
Reklama

Archív článkov

Ústav pre výskum kultúry a verejnej mienky Národného osvetového centra uskutočnil v apríli na vzorke 1500 respondentov reprezentatívny sociologický výskum, ktorého predmetom bolo i čítanie literatúry obyvateľmi Slovenskej republiky staršími ako 15 rokov. Výskum o tejto stránke kultúrnej vyspelosti našich občanov, žiaľ neprináša veľa potešujúcich informácií. Najskôr treba...

Naše reklamy vyvolávajú v ľuďoch všelijaké pcity. Ja mám pri niektorých z nich často pocit déja vu, čiže pocit kedysi dávno videného. Myslím si však, že sa ani niet čomu čudovať. Veď čo už príde na um nášmu človeku, ktorý vyrástol na heslách reálneho socializmu, keď číta na billboarde nápis ,,Budúcnosť je jasná“? To, že budúcnosť je pomaranč (po anglicky orange), určite nie!...

Naše politické strany i stranícky systém sú podľa mnohých odborníkov typickým produktom prvých rokov transformačného vývoja postsocialistickej spoločnosti. Vyznačujú sa veľkým počtom špecifických charakteristík a nie sú porovnateľné s obdobnými systémami vyspelých demokratických štátov. Aj preto pokusy politológov o vytvorenie klasifikácií alebo typológií politických strán na...

Okrem starostlivosti o národnostné menšiny, ktorej sa u nás v minulom desaťročí venovalo hádam až priveľa priestoru, mali by sme venovať viac pozornosti aj problémom Slovákov na juhu našej republiky.

Kabinet výskumu verejnej mienky Národného osvetového centra preto na žiadosť ministerstva kultúry uskutočnil vlani v septembri v 12 okresoch výskum postavenia a...