Reklama
Reklama

Archív článkov

V rámci predvolebného boja sa politické strany nemôžu vyhnúť jednému z najvážnejších problémov našej krajiny – vysokej nezamestnanosti. Situácia však v našom hospodárstve nie je až taká čierna, ako sa niekedy maľuje. Priemysel je schopný vyrábať sofistikované strojárske výrobky (naše firmy vedeli v minulosti vyvinúť letecké motory), prevádzka Volkswagenu v Bratislave patrí...

Týždenník SLOVO je určite jedným z najdôležitejších styčných bodov pre myšlienky ľavicovej politiky. Bez určitej dávky intelektuálnych súbojov a vyjasnenia si základných platforiem nebude v budúcnosti možné efektívne scelenie rozbitej ľavice. Občania i politici samotní chápu nezmyselnosť existencie viacerých malých ľavicových strán a zoskupení. Postupne sa prehlbujúca sociálna...