Archív článkov

Po rokoch každodennej starostlivosti a odriekania dospeje každý rodič k prekvapujúcemu zisteniu, že deti, najväčšia radosť a najvážnejšia starosť, poodchádzali z domu a nechali za sebou prázdny priestor v podobe nadbytku voľného času a nedostatku podnetov na citové naviazanie sa. V takejto situácii sa ocitli aj hrdinovia novej inscenácie v nitrianskom Divadle Andreja Bagara...

Sme perspektívni mladí ľudia, a preto si nedáme budúcnosť pokaziť jednou maturitnou písomkou z matematiky. Veď matematiku aj tak nik z nás nechce študovať. Načo je dobrá, keď ju už nikdy v živote nebudeme potrebovať... Rodičia a učitelia, spoznávate argumenty našich detí, argumenty nás samotných, keď sme boli v ich veku a bojovali s veternými mlynmi existujúceho školského...

Nová doba, všadeprítomná konkurencia a zhon mnohokrát privedú človeka do situácií, na ktoré nebol vopred pripravený. Niekedy sa ocitne uprostred tisícok ľudí na rušných uliciach, inokedy zase, ako v novej inscenácii Divadla a.ha., v ohraničenom priestore samoty, z ktorého niet úniku. Hovorí si hlavná a jediná postava inscenácie: anonymný muž. Nie je to však jeden z...

Poľský dramatik žijúci v Spojených štátoch Janusz Głowacki v hre Štvrtá sestra (DPOH, premiéra 23. a 24. novembra 2002) vedome nadväzuje na Čechova nielen narážkami na životné osudy hlavných hrdiniek, ale aj úsilím nachádzať nové formy a spôsoby tvorby textov pre súčasné divadlo. Usiluje sa nájsť odpoveď na otázky, ako ďalej žiť v podmienkach, ktoré si nik sám nevybral. Ako...

Kultúra a divadlo majú svoje univerzálne hodnoty platné vo všetkých krajinách a vo všetkých obdobiach ľudských dejín. Napriek tomu však od krajiny ku krajine dochádza k zmenám v nazeraní na život a vo využívaní umeleckých prostriedkov. Medzinárodný divadelný festival je vynikajúcou pôdou na porovnávanie rôznych prístupov k divadelnej tvorbe a rozmanitých pohľadov na vážne i...

Od výnimočných ľudí sa máme čo naučiť. Ich skúsenosti a spôsob práce obohatili nielen celosvetové kultúrne dedičstvo, ale môžu obohatiť aj náš život, skvalitniť akéhokoľvek úsilie, ktoré podnikneme. Majstrovská lekcia Márie Callasovej je zhrnutím toho najvýnimočnejšieho, čo táto diva operného sveta dala umeniu, divadlu aj opere. Režisér Jozef Bednárik spolu s vedením opery...

Nadišlo nové storočie, ba dokonca nové tisícročie. V dejinách umenia je takýto zlomový okamih vždy úrodným poľom, na ktorom začnú hojne pučať výhonky nových umeleckých smerov negujúcich, potláčajúcich a zároveň nadväzujúcich na všetko to prežité, čo sme tu mali doteraz. Nitrianska Maškaráda, premiéra sa konala 7. a 8. júna 2002 vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara, je jedným...

Po pätnástich rokoch zavítalo 27. mája do Bratislavy divadlo Jaroslava Dušeka Vizita s inscenáciou založenou na hereckej improvizácii. Jej názov nie je podstatný, pretože nezávisle od neho je každé predstavenie novou inscenáciou, čo vznikne z momentálneho naladenia tvorcov na javisku a vzťahu, ktorý sa im podarí nadviazať s publikom. Nevieme, čo hráme, a nevieme, ako sa to...

Pokrytectvo je súčasťou medziľudských vzťahov už dlhé storočia. Odoláva nekonečnému súboju ochrancov morálky a dobrého spolunažívania. V histórii dostávalo rozličné mená, ktoré boli zneužité s cieľom dosiahnuť víťazstvo na náboženskom, politickom alebo osobnom poli výhod a bohatstva. Súboj s pokrytectvom zahŕňa aj poznávaciu a rozpoznávaciu schopnosť určiť, kto skutočne...

Ľudské konanie obyčajne vzniká na popud niečoho a s cieľom niečo dosiahnuť. Pri dosahovaní cieľa človek vstupuje do vzťahov s rôznymi ľuďmi a komunikuje s nimi prostredníctvom reči nesúcej význam. Tento proces komunikácie je nám veľmi dobre známy z každodennej praxe. Čo sa však stane, ak niektorá alebo všetky zložky z tohto reťazca vypadnú? Dostaneme sa do situácie, keď naše...

Hudobné produkcie sa za posledné roky stali divácky a predajom lístkov najúspešnejšími divadelnými podujatiami. Vo väčšine prípadov sa zahraničné muzikálové predstavenia bránia akémukoľvek umeleckému komentáru našej slovenskej reality, jediným cieľom je spokojnosť publika. O tom, že v rukách zodpovedných tvorcov sa môže masový vkus stať pôdou pre umenie, vypovedá inscenácia...

O nedozerných dôsledkoch pôsobenia písaného a hovoreného slova nemusíme detailne rozprávať. Každý vie, že slovom sa dá ublížiť, potešiť atď. A slovom sa dá tiež vládnuť. Presvedčil nás o tom P. O. Hviezdoslav, ktorého kritici a historici svorne považujú za najväčšieho z najväčších slovenských básnikov. Ukázať silu a krásu Hviezdoslavovho slova sa spolu s dramaturgom Martinom...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984