Reklama
Reklama

Archív článkov

Medzi najobľúbenejšie výrazy ponovembrových politikov patrí formulka o nedostatku finančných prostriedkov. Pritom je zaujímavé, že peniaze zo zásady nie sú na školstvo, zdravotníctvo či sociálne služby, ale vždy sa nájdu na nové vládne autá, služobné byty či zvyšujúce sa platy ústavných činiteľov. Mýtus o nedostatku peňazí najlepšie usvedčuje armáda, ktorá je najpažravejšou...

Programové vyhlásenie vlády zanechalo vo mne dojem, že trhový mechanizmus by mal odteraz až do skončenia sveta bez obmedzenia riadiť osudy ľudských bytostí. Naša spoločnosť uverila tomu, že takéto riešenie je pragmatické. Kľúčové pojmy z tohto dokumentu (krátenie verejných výdavkov na sociálne služby, deregulácia, privatizácia, eliminácia konceptu verejnoprospešnosti a jeho...

Slovenská televízia uviedla 21. októbra oneskorenú premiéru dokumentárneho filmu Petra Štrelingera o nezabudnuteľnej osobnosti veľkého slovenského románopisca, esejistu a mysliteľa Vladimíra Mináča. Oneskorenú preto, lebo od 80. výročia jeho narodenia už uplynuli viac než dva mesiace. Akosi sme na baťka zabudli. Nielen v televízii, ale aj medzi tými, ku ktorým sa vždy hlásil:...

Pred rokom sa ma pýtali, kedy sa začne tretia svetová vojna. Vtedy som odpovedal: Globálny konflikt sa už začal. Pravda, našinec musí byť nevyhnutne „sklamaný“, keď nevidí fronty, barikády či vojenské oddiely pochodujúce ulicami. A pravdepodobne ani neuvidí, pretože podoby vojny sa vyvíjajú rovnako ako spoločnosť. V roku 1991 zažil svet po prvýkrát v dejinách vojnu v priamom...

Debakel, ktorý utrpela ľavica v parlamentných voľbách, vytvára najlepšie predpoklady pre dôslednú revitalizáciu a reorganizáciu tejto časti politického spektra. Pravda, po bitke býva najviac generálov a rovnako je jasné, že mnohí nikdy nepochopia svoj diel zodpovednosti za súčasný stav. Rozdiel oproti minulosti spočíva v tom, že dnes nás tvrdohlavosť týchto starých štruktúr už...

Keď začiatkom roku 1998 prenikol na verejnosť tajný materiál OECD pod názvom Multilaterálna dohoda o investíciách, svetová verejnosť si po prvý raz dôslednejšie uvedomila nové nebezpečenstvo, pred ktorým stojí celé ľudstvo. Je sympatické, že ako prví zareagovali na toto vskutku sprisahanie globálneho kapitalizmu americkí občania. Vedúca osobnosť občianskeho hnutia v Spojených...

V osemdesiatych rokoch sa začal prejavovať v občianskom hnutí zaujímavý fenomén. Ako rástol vplyv nových sociálnych hnutí, tak klesal vplyv klasických sociálnych hnutí. U niektorých šlo len o prechodný výkyv z normálu, u iných o dlhodobý trend, ktorý badať dodnes. Najlepším príkladom takéhoto klasického hnutia sú odbory. Ich členská základňa a celkový vplyv na zamestnancov...

Na prvý pohľad sa môže zdať, že tvrdohlavosť, s akou SDĽ pretláča Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia, je chladnokrvne vykalkulovaným a účelovým predvolebným ťahom upadajúcej strany zúfalo bojujúcej o prežitie. Ak však odhodíme predsudky a hlbšie sa ponoríme do problému, zistíme, že tu nejde len o formálne schválenie nejakého dokumentu, ale o posledné dejstvo boja o...

Divoké šesťdesiate Spočiatku sa zdalo, že aktivity sociálnych hnutí v šesťdesiatych rokoch sa v ničom nebudú odlišovať od tých predošlých. Napokon, Spojené štáty zažili hnutie za občianske práva už v päťdesiatych rokoch a v tom istom čase po západoeurópskych mestách pomerne často pochodovali mieroví aktivisti. A netreba zabúdať ani na to, že feminizmus sa rozvíjal už v 19....

Izraelsko-palestínsky konflikt nadobudol rozmer totálnej a finálnej konfrontácie, ktorá sa už takmer nedá zastaviť. Obe strany chápu, že tu ide o všetko. A obe sa tak aj správajú. Ten, kto v tejto otvorenej vojne riskuje najviac, však nie je palestínsky národ, ale sám Izrael. Súčasná izraelská politika paradoxne prispieva k zničeniu vlastného štátu. Ktovie, či sa v Tel Avive...

Žijeme v kľúčovej epoche dejín, ktorá čiastočne pripomína hodnotové kvasenie pred Veľkou francúzskou revolúciou. Civilizačný projekt, ktorý založilo v 18. storočí osvietenstvo, sa vyčerpáva a nezadržateľne odumiera v bolestiach svojich nezamýšľaných dôsledkov. Neoliberálna dogma, ktorá napriek svojim zjavným praktickým zlyhaniam ovláda takmer celý svet, dramatickým spôsobom...

Týždenník SLOVO v čísle 29/2002 umožnil niekoľkým autorom (Ivan Štefunko – Voňavé tabu, Peter Škriepka – Diskusia sa nekončí, Radovan Geist – Rozhoduje sa inde) na jednej novinovej strane prezentovať názory týkajúce sa drogovej problematiky. Hoci články volajú po diskusii, ktorá predpokladá rôznorodosť názorov, opačné postoje tu absentovali, čím sa úroveň celého...

Termín použitý v titulku pochádza od jedného z najznámejších súčasných českých filozofov profesora Václava Bělohradského, ktorý takto výstižne pomenoval ohlupujúcu, manipulujúcu a skľučujúco zväzujúcu realitu rozširujúcu sa do všetkých oblastí nášho spoločenského života. V čase, keď takmer celá informačne dezorientovaná verejnosť uverila propagandistickej floskuli, že bez...

Keď som nedávno čítal čarovnú knižku marockého spisovateľa Tahara Ben Jellouna Deťom o rasizme, uvedomil som si, aký obrovský rozsah a hĺbku má tento spoločenský neduh. Ak chceme dostať toto rozmáhajúce sa zlo aspoň pod kontrolu, musíme pochopiť, že nebojujeme proti názorom nejakej okrajovej skupinky, ale väčšiny obyvateľstva, a neraz aj proti vlastným vžitým názorom. Veď...

Vládna koalícia žiarila pri podpise zmluvy o predaji 49 percent akcií Západoslovenskej energetiky (ZSE) nemeckému koncernu E.ON Energie ťažko potláčaným šťastím. Nečudo, 330 miliónov eur pre štátny rozpočet znamená, že táto vláda do konca volebného obdobia prežije. Čo však bude s našou krajinou a jej sociálnou stabilitou, to zrejme nezaujímalo ani ľavicových ministrov. Keď sa...

Keď hrá mužstvo rozhodujúci zápas o udržanie sa v A-kategórii majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, všetky svoje sily podriadi maximálne premyslenej taktike. Kto do týchto predstáv nezapadá, musí sa podriadiť spoločnému cieľu tímu a sledovať celý duel na lavičke. Zdá sa, že v politike je to naopak: namiesto strategického uvažovania rozhodujú intrigy. V prípade ľavičiarov...

Svet, ktorý žil v predstavách, že obrovské masové protesty pracujúcich patria minulosti, sa 16. apríla prebudil opäť do reality. Najväčší generálny štrajk za posledné štvrťstoročie ochromil celé Taliansko. Bol to mimoriadny deň, ktorý mal čo povedať nielen tejto krajine. Státisícové demonštrácie v Ríme, Florencii, Miláne, Bologni a Janove pripomínali revolučnú náladu, ktorú...

Vytvorenie Medzinárodného trestného súdu (MTS), ktorý sa po ratifikácii 66 štátmi stal minulý týždeň realitou, je historickým medzníkom vo vývine medzinárodných inštitúcií, ktorý zavádza do svetového poriadku prevratné zmeny. Ich dosah si budeme môcť v plnej miere uvedomiť až po 1. júli 2002, keď začne MTS oficiálne fungovať. Tento novovytvorený orgán sa od Medzinárodného...

Definitívnym rozpadom SDĽ sa uzatvára jedna historická kapitola, ktorá charakterizovala takmer trinásť rokov vývoja ľavicovej politickej scény na Slovensku. Tragédiou je, že žiaden z aktérov prebiehajúceho zápasu o jej ďalšiu podobu nepochopil, že v súčasnosti už nie je dôležité, čo sa odohráva vo vnútri SDĽ alebo vo formujúcej sa SDA. Všetko zaujímavé sa na ľavej strane...

Pred päťdesiatimi piatimi rokmi sa na Slovensku odohrala tragédia, ktorá dramaticky poznamenala život v južnej časti nášho štátu na dlhé desaťročia. Možno práve teraz márne lovíte v pamäti a pokúšate sa oživiť svoje vedomosti z dejepisu. Ak sa vám to nedarí, neznamená to, že ste v škole nedávali pozor. V škole vás o tom totiž neučili. Južné Slovensko zažilo krátko po druhej...

Od konca šesťdesiatych rokov existujú v spoločnosti permanentné tlaky na zmenu. Revolta voči byrokracii, autokracii a systému kontroly pozvoľna prerástla do sformovania principiálneho politického štýlu, ktorý energicky presadzovali nové sociálne hnutia. Tie vniesli do politiky také témy ako požiadavka väčšej autonómie, spontánnosti, mobility, ničím nespútanej kreativity. Boli...