Reklama
Reklama

Archív článkov

Tento kalendárny rok sa niesol v znamení krachu subjektov, ktoré vyberali od obyvateľov vklady bez licencie na podnikanie v sektore finančných služieb. Na Slovensku niet obyvateľa bez príbuzného, ktorý by nevložil do jedného z viacerých subjektov tohto typu peniaze. Vkladali aj tí s ekonomickým vzdelaním. Niektorí rozložili riziko. Nezverili peniaze jednému subjektu, ale...

Štátu pri tejto transakcii radila firma Credit Susise First Boston, známa aj spoluprácou s Penta Group pri speňažovaní nesplatených úverov, ktoré sa dostali na ich cintorín, teda do firmy Slovenská konsolidačná. Do verejnej súťaže na kúpu menšinového podielu v SPP sa prihlásilo deväť spoločností. Proti predaju SPP bola najmä politická strana Smer. „Vláda sa nesmie uspokojiť...

Väčšina ekonomického diania na Slovensku sa neobíde bez peňazí, vplyvu, hlasu i pôžičiek finančných skupín J & T Finance Group, Penta Group a Istrokapitál. Inak to nebolo ani v odchádzajúcom roku. „Máme podozrenie, že sa strategické podniky predávajú lobistickým skupinám okolo vlády,“ konštatoval v januári tohto roku národniar Viliam Oberhauser zo SNS a konkretizoval, že...

Bakšiš, všimné, provízia, úplatok, korupcia. Tieto slová sa tento rok stali hlavnou témou diskusií politikov a tvorcov názorov na ekonomiku na Slovensku. Neprávom. Medzi hlavné problémy slovenskej ekonomiky patrí nielen vysoká miera vnímania korupcie, ale aj nezamestnanosť a potreba ozdravenia domácich podnikov. Už dávno sú preč časy, keď sa nosili obálky za rozličné služby....

Stav a riadenie verejných financií v minulosti kritizovali viaceré medzinárodné finančné inštitúcie: Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) i Európska komisia. Verejné financie pozostávajú zo štátneho rozpočtu, rozpočtov verejnoprávnych inštitúcií a rozpočtov miest a obcí. Ministerstvo financií (MF) SR v súčasnosti...

1. 1. Výmena euro bankoviek a mincí za pôvodné meny členských štátov európskej menovej únie prebehla hladko. Novú menu používa vyše 300 miliónov ľudí. Vznikol Recyklačný fond a Železničná spoločnosť. Úrady práce začali poskytovať podporu zamestnávateľom, ktorým priznali štátne investičné stimuly. 2. 1. FNM vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na predaj 86,99 percenta základného...

Reformu dôchodkového zabezpečenia odštartoval materiál ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s prívlastkom koncepcia. Vznikol v čase, keď bol ministrom Peter Magvaši. Na reformu systému dôchodkového zabezpečenia existuje niekoľko dôvodov. V máji 2001 na seminári o systéme dôchodkového zabezpečenia pomenoval generálny riaditeľ sekcie Sociálneho poistenia ministerstva...

Posledný deň uplynulého týždňa priniesol najvýznamnejšiu udalosť v podnikovom sektore, ktorou bolo dokončenie fúzie slovenskej rafinérie Slovnaft a maďarského podniku MOL. Najväčší akcionári Slovnaftu, spoločnosti Slovintegra a Slovbena, dostanú hotovosť 85 miliónov USD i akcie MOL v hodnote 2200 Sk. Slovnaft sa tak stane desaťpercentným akcionárom MOL. Prečo sa Slovnaft...

Štát nie a nie sprivatizovať Poštovú banku. Jej privatizácia sa ťahá už takmer rok. Prečo sa štátu nedarí? Odpoveď na túto otázku sa zdá na prvý pohľad komplikovaná, ale je veľmi jednoduchá. V Poštovej banke, a.s., Bratislava mali najprv najväčší vplyv štátne inštitúcie a štátom kontrolované podniky – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR spolu so Slovenskou poštou a...

Konfederácia odborových zväzov, Slovenská obchodná a priemyselná komora a politické strany Smer a HZDS nie sú spokojné s návrhom štátneho rozpočtu. Odborári preto uvažujú o organizácii protestných mítingov. Súčasná podoba štátneho rozpočtu na tento rok chce eliminovať vysoký deficit. Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) nespochybňuje potrebu eliminovať deficit...

Polovičný podiel v spoločnosti C.E.N, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom spravodajskej televízie TA3, získala spoločnosť J & T Finance Group. Tento podiel firma C.E.N. kúpila od britskej podnikateľskej skupiny Millenium Electronics Limited. Podnikateľská skupina, ktorá spomenutý balík akcií vlastnila, sa rozhodla podiel v televízii predať. Predkupné právo naň mal riaditeľ...

Každého občana trápi, či si jeho peniaze zachovávajú kúpyschopnosť, teda či za na kupuje po určitom čase tie isté tovary, alebo ich kupuje čoraz menej. Zaujíma ho určite aj to, aké úroky za ne dostane v banke. Medzi najdôležitejšie udalosti vo vývoji ekonomiky v minulom týždni patrilo rozhodnutie Národnej banky Slovenska (NBS) znížiť jednu z kľúčových úrokových sadzieb, čím...

Každý rok, keď prichádza čas štátneho rozpočtu, býva niečím iný, ale všetkým, čo sa podobá na politickú ekonómiu raného kapitalizmu, veľmi podobný. Každý rok každá vláda vyhlasuje, že rozpočet pripravila načas, ale pre objektívne príčiny trochu mešká. Politické strany koalície vždy presviedčajú, že rozpočet je úplne ideálny. Opozícia pre zmenu tvrdí, že rozpočet je celkom...

Viacerí ekonómovia už na jar tohto roku upozorňovali, že slovenská ekonomika nie je v rovnováhe. Tvrdili, že na jej vyrovnanie musí vláda prijať opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie vo verejných financiách a v bilancii platieb Slovenska s inými štátmi. Jeden z prvých ekonómov, ktorý predpovedal reštriktívne opatrenia vlády, je Karol Morvay pôsobiaci v Ústave...

Na vyleštenom stole sa krúti desaťkorunáčka. Po nej reklamný spot na tmavomodrom pozadí ukazuje ligotavé perpetuum mobile zo strieborného kovu. Mužský hlas hovorí: „Sme skoro ako jedna rodina! Chodíme si pravidelne po svoje výnosy.“ Tak sa prezentovala v televíznej reklame spoločnosť Horizont Slovakia začiatkom tohto roka. Firma sľubovala ľuďom nadpriemerné výnosy. Bola...

Použitie slova regulácia v spojení s finančným trhom má celkom iný význam ako napríklad v spojení regulácia ceny elektrickej energie. Regulácia ceny znamená v podstate jej zablokovanie a odstavenie od trhových mechanizmov. Regulácia finančného trhu je stanovovanie a vynucovanie špeciálneho súboru pravidiel platných na tomto trhu. Na Slovensku pôsobia na finančnom trhu...

Streda 23. októbra 21.00 Skupina dvadsiatich až tridsiatich Čečencov obsadila Dom kultúry závodu Moskovské ložisko. Skupinu vedie Movsar Barajev. V priestoroch, kde sa hral muzikál Nord – Ost, je asi 700 rukojemníkov. 22.45 Niekoľko rukojemníkov sa dovolalo na políciu. Oznamujú, že teroristi začínajú klásť v budove nálože. 23.12 Ozvalo sa pár výstrelov. Štvrtok 24....

Každý rok sú koncom decembra burzové prázdniny, cez ktoré odpočíva výpočtová technika. Záver obchodovania na burze cenných papierov  v Bratislave na sklonku minulého roka priniesol prekvapenie.

Ministerka privatizácie Mária Machová po rokovaniach s americkou spoločnosťou U. S. Steel vyhlásila, že akcie VSŽ, ktoré vlastní firma Transpetrol, a.s., sa predajú na...

Verejná súťaž vypísaná vládou na predaj podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) sa tento týždeň skončí. Vláda má dve možnosti. Buď predaj schváli, alebo nie. O predaji prirodzených monopolov sa diskutuje posledné volebné obdobie. O predaji podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle možno o niečo menej, ale o to intenzívnejšie. Prvá etapa diskusie sa skončila tým, že...

Autor