Reklama
Reklama

Archív článkov

„Neznalosť zákona neospravedlňuje!“ Túto zásadu pozná každý absolvent právnickej fakulty. Bude sa ňou počas svojej profesionálnej dráhy riadiť, keď bude vychádzať z nevyvrátiteľnej domnienky, že každý, komu právo ukladá povinnosť alebo priznáva subjektívne právo, o nich, vie a čo je nemenej dôležité im aj rozumie. Systémy aplikácie a zvlášť ochrany a presadzovania práva sa...

Moderné právo sa slovami ústav i medzinárodného práva hlási k ideálu rovnosti ľudí, ktorú normuje v podobe rovnoprávnosti, rovnosti v právach a v povinnostiach, či v rovnosti pred zákonom. K symbolom práva moderných čias patrí francúzska Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789. So súčasnosťou ju spájajú nielen myšlienky a ideály, ale i platnosť, lebo je súčasťou ústavného...

Autor