Reklama

Archív článkov

Nový zákon o vysokých školách začiatkom apríla tohto roku oficiálne zrušil poplatky za diaľkové štúdium a vymedzil denné štúdium ako bezplatné. Ešte sa ani poriadne nezačal uplatňovať a nový minister školstva Martin Fronc už avizoval spoplatnenie oboch foriem štúdia. Výška poplatku by mala byť v rozmedzí od šesť do dvanásťtisíc korún ročne. No zavedenie poplatkov je jeden z...

Tým najvážnejším dôvodom sú vysoké ceny za internetové volania. Snahu znížiť ceny treba hodnotiť nepochybne pozitívne. Od ideálu, o ktorom snívajú slovenskí užívatelia internetu, je to však stále ďaleko. Obidva nové balíky zahŕňajú vo svojej cene päť hodín pripojenia. Prvý z nich (intensiv) je určený najmä pre slabú prevádzku v domácnostiach a druhý (efektiv) pre firmy, ktoré...

Národná rada SR 20. júna schválila vládny návrh zákona o telekomunikáciách. Jeho nosnou časťou je tzv. neviazaný prístup k miestnym vedeniam, ktorý má od 1. januára 2003 otvoriť konkurenciu v oblasti pripojenia na internet. Prijatiu novely predchádzali pokusy Slovenských telekomunikácií (ST) a časti poslancov za vládnu koalíciu odložiť jej účinnosť o jeden rok. Argumentovali...

Slovenské telekomunikácie (ST) oznámili, že prvého júna spustia projekt pilotnej prevádzky technológie ADSL, ktorá má umožniť rýchlejší prístup na internet. Vzápätí ich však Asociácia poskytovateľov internetu (API) obvinila zo zneužívania monopolného postavenia na trhu a podala podnet na Protimonopolný úrad (PÚ). PÚ 11. júna rozhodol o oprávnenosti námietky a nariadil...

Vzdelaní a kvalifikovaní ľudia boli, sú a vždy budú meradlom úrovne a prosperity každej krajiny. Fakt, že každý deviaty občan Slovenska uvažuje o odchode z vlasti, nás vážne varuje, že čosi nie je v poriadku. Každý človek sa túži profesionálne uplatniť, byť spoločensky uznaný a ohodnotený. Ak to nenájde doma, odíde tam, kde mu to umožnia – teda do zahraničia. Krajina tak...

Zákon o vysokých školách, ktorý je v súčasnosti predložený v Národnej rade, už v prvom čítaní vyvolal ostré diskusie. Najviac sa debatovalo o zrušení právnej subjektivity fakúlt a spoplatnení externého štúdia. Podľa Ministerstva školstva SR práve predložená podoba zákona odštartuje reformu vysokých škôl, na ktorú sme tak dlho čakali. Ministerstvo navrhlo zrušiť právnu...