Reklama
Reklama

Archív článkov

Nová vojenská doktrína USA vychádza z politiky prvého úderu. Opiera sa o úzke chápanie medzinárodného práva, ktoré ignoruje úlohu Bezpečnostnej rady OSN. Americký prezident George Bush podpísal 17. septembra dokument nazvaný Národná bezpečnostná stratégia Spojených štátov amerických. Tento tridsaťjedenstranový materiál vytyčuje novú zahranično-politickú doktrínu USA. Jeho...

Kategória

Autor