Reklama

Archív článkov

Ceny majú veľký význam v mikroekonomike v rámci podnikateľskej činnosti firiem, ale aj pri zabezpečovaní makroekonomickej rovnováhy, najmä pri udržaní optimálnej miery inflácie v národnom hospodárstve. Do podnikateľského prostredia tak naliehavo vstupuje požiadavka, aby podniky venovali väčšiu pozornosť aj cenám, aby k rozhodovaniu o cenách produkcie pristupovali tvorivo a...

V mestečku Clearwater na Floride zomrel 27. júna 1944 vo veku 66 rokov (narodil sa v Sučanoch 2. februára v roku 1878) jeden z najvýznamnejších slovenských politikov minulého storočia - Milan Hodža. Presne po 58 rokoch z USA previezli a uložili jeho telesné pozostatky na Národnom cintoríne v Martine. Slováci takto splnili svoj dlh voči nemu i svojim dejinám. Napriek tomu, že...

Základy modernej slovenskej politológie sa začínajú formovať až na prelome 19. a 20. storočia. Východiská jej konštituovania sú úzko späté s dielom troch významných postáv – Miloša Štefanoviča, Emila Stodolu a Milana Hodžu. Všetci traja boli praktickí politici, no ich politická prax sa opierala o mnohostranné analýzy a teoretické úvahy. Ich state, štúdie i knižné publikácie...

Emília Vášáryová

Je streda, 19. júna, štyri hodiny popoludní, no slnko neúnavne pripeká. Chladné a tiché útočisko nám poskytuje jedna z reštaurácií na bratislavskom Korze. Uhladená, v ľahkých elegantných letných šatách, i napriek nekonečným horúčavám pozitívne naladená, prichádza na naše stretnutie plná emócií a s energiou na rozdávanie Emília Vášáryová...

Od výnimočných ľudí sa máme čo naučiť. Ich skúsenosti a spôsob práce obohatili nielen celosvetové kultúrne dedičstvo, ale môžu obohatiť aj náš život, skvalitniť akéhokoľvek úsilie, ktoré podnikneme. Majstrovská lekcia Márie Callasovej je zhrnutím toho najvýnimočnejšieho, čo táto diva operného sveta dala umeniu, divadlu aj opere. Režisér Jozef Bednárik spolu s vedením opery...

Necelý mesiac po parlamentných voľbách v Maďarsku otriasol politickou scénou u našich južných susedov škandál súvisiaci s minulosťou nového maďarského premiéra Pétera Medgyessyho. V denníku Magyar Nemzet ho obvinili zo spolupráce s tajnou službou v rokoch 1977-1982, v ktorej údajne pôsobil pod číslom D-209. Opozičné strany na čele s Fideszom nelenili a začali sa vyhrážať...

Ako to už býva zvykom, každý polrok mení Európska únia svojho šéfa. Aspoň formálne, keďže všetky procesy, ktoré v tejto štruktúre prebiehajú, majú veľkú dávku kontinuity, bez ohľadu na krajinu, ktorá drží predsedníctvo. Odlišnosti treba hľadať v prioritách. Dánsko preberá predsedníctvo v EÚ už po šiesty krát od svojho pričlenenia v roku 1973. Z nášho pohľadu majú posledné dve...

Dva dni trvalo minulý týždeň rokovanie G8 v Kananaskise. Za hradbou policajnej ochrany sa v odľahlom kanadskom mestečku radili lídri najvyspelejších štátov sveta o pálčivých témach terorizmu, chudoby v Afrike a o situácii na Blízkom východe. Počas summitu niekoľko faktov ukázalo stále jasnejšie sa črtajúci charakter rozhodovania hlavných aktérov súčasného svetového systému....

Termín použitý v titulku pochádza od jedného z najznámejších súčasných českých filozofov profesora Václava Bělohradského, ktorý takto výstižne pomenoval ohlupujúcu, manipulujúcu a skľučujúco zväzujúcu realitu rozširujúcu sa do všetkých oblastí nášho spoločenského života. V čase, keď takmer celá informačne dezorientovaná verejnosť uverila propagandistickej floskuli, že bez...

Súčasťou rozsiahlych prameňov informácií o terorizme sú prehľady teroristických organizácií a skupín. Ich spracovanie však naráža na viaceré problémy. Ide najmä o to, že sa pripravujú na základe nejednotných kritérií a znakov, pričom prevažuje najmä bezprostrednosť hrozby pôsobenia terorizmu. Komplikácie prinášajú aj rozdiely v právnom vymedzení terorizmu v jednotlivých...

Ak vstupujeme do nového zamestnania alebo začíname uvažovať o zmene vo svojom živote, zväčša sa spýtame: ,,Čo budeme teraz robiť?“ Všetky krásne ciele, predsavzatia, vízie a očakávania sa lámu na tejto „zákernej“ otázke, ktorá si vyžaduje konkrétnu odpoveď. Niet politika, ktorý by hneď v odpovedi nezačal chrliť všeobecné a opäť iba krásne formulované frázy. Veľmi často si túto...

Podhodené a podhodnotené zlomkové preferenčné postavenie Strany demokratickej ľavice dnes veľmi výdatne a, pravdupovediac, iba na svoje vlastné zviditeľnenie zneužíva celá slovenská pravica. Akoby nepoznala alebo aspoň netušila skutočný potenciál ľavice, silu jej sympatizantov a budúcich voličov. Účel však i tu svätí prostriedky. Škoda, že aj vo verejnoprávnom médiu, v...

Martin Kusý, architekt

Narodil sa 3. októbra 1948 v Bratislave. Študoval na ČVUT v Prahe a roku 1973 absolvoval odbor architektúry na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. Talentovaný syn profesora, architekta Martina Kusého. Spoluautor a víťaz súťaží na novostavbu SND a budovy Národnej banky Slovenska ocenenej ako Stavba roka 2002. Od roku 1997 až do...

Martin Lettrich, sochár

Narodil sa 25. mája 1951 v Bratislave. V rokoch 1966 až 1970 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u profesora Ludwika Korkoša. V roku 1976 absolvoval vysokoškolské štúdium na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe VŠUMPRUM (prof. Jan Kavan, Josef Malejovský atď.). V roku 1987 získal cenu na Bienále...

Takmer 80 mimovládnych organizácií a obcí privítalo zákon o obaloch v podobe, akej ho schválila Národná rada SR 25. júna tohto roku. Táto nová právna norma obsahuje viaceré pozitívne opatrenia pre ochranu spotrebiteľov a svojím prínosom pre životné prostredie sa radí medzi najlepšie v Európe. Vznik a schvaľovanie tejto právnej normy však museli prejsť zložitou cestou....

Národná rada SR 20. júna schválila vládny návrh zákona o telekomunikáciách. Jeho nosnou časťou je tzv. neviazaný prístup k miestnym vedeniam, ktorý má od 1. januára 2003 otvoriť konkurenciu v oblasti pripojenia na internet. Prijatiu novely predchádzali pokusy Slovenských telekomunikácií (ST) a časti poslancov za vládnu koalíciu odložiť jej účinnosť o jeden rok. Argumentovali...

Parlament schválil minulý týždeň zákon o obchodných reťazcoch. Ten, ktorý u nás vyvolal veľkú diskusiu, v Čechách dokonca neprešiel a v Poľsku o ňom ešte len uvažujú. Napriek tomu, že poslanci NR SR nakoniec nesúhlasili s ustanovením, aby museli mať veľké obchodné reťazce v sortimentovej skladbe minimálne 70 percent výrobkov domácej produkcie, obchodníci sa búria. Zákonodarci...

Keď vlani 25. mája predložil v Národnej rade SR prezident Rudolf Schuster správu o stave republiky, spôsobil riadny rozruch. Opozícia jeho prejav prerušovala potleskom, SOP a SDĽ mlčky pritakávali, premiérovi vzkypela žlč. Hlava štátu si vtedy zobrala na paškál vládu, menovite jej predsedu. Obvinila Mikuláša Dzurindu, že namiesto sústredenej práce na riešenie najzávažnejších...

Nielen privatizácia strategických podnikov mala za vlády Vladimíra Mečiara akýsi čudný nádych. Riadila sa podľa hesla Dostaneš, keď si kamarát! a tak sa terajšia vláda brodí cez množstvo nevýhodných zmlúv. Také však uzatvárali aj predstavitelia Fondu detí a mládeže SR (FDaM), kde stáli na čele nominanti vtedajšej vládnej moci. „Fond bol počas celej svojej existencie až do...

Aj keď to tak možno na prvý pohľad nevyzeralo, demonštrácia proti vyradeniu antidiskriminačného zákona z rokovania NR SR bola farebnejšia ako dúha samotná. Zúčastnili sa na nej nielen zástupcovia homosexuálov, ktorí sú v diskusiách o rovnosti príležitostí vždy najviditeľnejší, Rómov, cudzincov žijúcich na našom území, telesne postihnutých, starých a mladých ľudí, ale aj...

„Takí boháči a takí chudobní, akí sú dnes, by byť nemali. Štát by mal každému človeku zaručiť slušnú životnú úroveň. Školstvo a zdravotníctvo by mali byť jednoznačne zadarmo,“ povedala mi v rozhovore nedávno jedna vcelku nepoliticky založená priateľka. Krásne, až krištáľovo čisté ľavicové myšlienky. Radosť mi skalila len jej otázka: „Koho mám podľa teba voliť?“ Naozaj, čo z...

Stránky

Autor