Reklama
Reklama

Archív článkov

Keď sa vlani oženil arcibiskup Milingo, vyvolalo to v rímskokatolíckej cirkvi veľký rozruch. Keď ho prirovnávali k duchovným, ktorí smilnia, znásiľňujú a zneužívajú deti, povedal, že sa neženil motivovaný sexuálnymi pohnútkami - oženil sa pre Boha, pohnutý túžbou priniesť čistotu do viery. Poukázal pritom na ťažké morálne hriechy v cirkvi. O celibáte, ktorého sa zriekol,...

Kategória

Autor