Archív článkov

Odstúpenie argentínskeho kabinetu uprostred minulého týždňa svetu pripomenulo, že problémy tejto krajiny sa ešte ani zďaleka neskončili. A napriek hrobovému tichu médií sa neskončili ani hlučné protesty argentínskeho obyvateľstva. Argentína bola až do okamihu kolapsu vzorným žiakom, ktorý otrocky plnil všetky poučky Medzinárodného menového fondu (MMF). Táto neoliberálna cesta...

Do uzávierky nášho týždenníka Šaronova vláda nepovolila vyšetrovacej misii OSN vstup do utečeneckého tábora v Džaníne, kde sa podľa Palestínčanov dopustili izraelskí vojaci masakry. Tieto tvrdenia sa nedali overiť ihneď po skončení bojov, pretože armáda prístup do tábora nepovoľovala. Predstavitelia Medzinárodného Červeného kríža i OSN, ktorí neskôr tábor navštívili, sa však...

Vývoj po 11. septembri 2001 je neúprosný. Je čoraz jasnejšie, že ide „len“ o veľkú hru o ropu. V rámci tejto hry má zvláštne postavenie Kaspické more. Región, kde sa sústreďujú energetické zdroje a teda ekonomické výhody. K dnešnému dňu sa oficiálne priznáva, že sa tam nachádza približne 12 miliárd ton uhľovodíkových palív. Rozhovory najvyšších predstaviteľov piatich krajín,...

Keď sa vlani oženil arcibiskup Milingo, vyvolalo to v rímskokatolíckej cirkvi veľký rozruch. Keď ho prirovnávali k duchovným, ktorí smilnia, znásiľňujú a zneužívajú deti, povedal, že sa neženil motivovaný sexuálnymi pohnútkami - oženil sa pre Boha, pohnutý túžbou priniesť čistotu do viery. Poukázal pritom na ťažké morálne hriechy v cirkvi. O celibáte, ktorého sa zriekol,...

V terorizme v Ázii sa zložito prelínajú otázky predovšetkým etnické a náboženské s rôznymi historickými koreňmi, siahajúcimi často až do obdobia kolonizácie kontinentu. Terorizmus v Indii sa datuje od začiatku 20. storočia a spočiatku bol namierený proti britským kolonizátorom. Koncom minulého storočia pôsobil najmä sikhský a kašmírsky terorizmus. Sikhský je kombináciou...

Ak by sme mali charakterizovať slovenského doktoranda, pokojne možno napísať: horúčkovitá aktivita alebo vyhynutie. Život tohto vzácneho exemplára je prísne rozdelený medzi knižnicu, laboratórium, miestnosť s počítačom a štyri steny internátnej, či privátnej izby. Jeho istotou je 6500 korún mesačne. Typický doktorand preto horlivo píše žiadosti o granty, vedie semináre,...

Podľa výročnej správy Asociácie holandských univerzít z roku 1999 takmer 80 percent vedeckého výskumu v medicíne v Holandsku vykonávajú doktorandskí študenti. Vo fyzike by boli bez ich výskumu výsledky päťkrát nižšie. Týmto zisteniam zodpovedá i podpora poskytovaná mladým výskumníkom, ktorá im umožňuje uspokojivo žiť a pracovať doma v Holandsku. Doktorandi sú klasifikovaní ako...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984