Archív článkov

Skúsenosť ukazuje, že boj proti Benešovým dekrétom je najmä produktom nacionalistickej demagógie a že ide iba o prvý krok na ceste za ďalšími cieľmi vrátane revízie výsledkov druhej svetovej vojny. Niektorí sa podujali nahlodať tieto dekréty zvnútra. Najúčinnejšie je pritom brnkať na citovú strunu. Isté kruhy, ktorým záleží na ich zrušení, sa netaja, že im ide aj o územné...

Slovenská národná strana našla liek na naše hospodárske problémy. Jej expert, teraz si nespomeniem na čo vlastne, Jozef Prokeš vyhlásil, že ak nevstúpime do NATO, nebudeme musieť dovážať zbrane, ale si ich vyrobíme sami. Senzačná správa pre pol milióna občanov bez práce, medzi ktorými dominujú ľudia s nízkou kvalifikáciou, často bez ukončenej strednej školy. Zahoďte kelne,...

Pápež Ján Pavol II. pozval do Vatikánu dvanásť amerických kardinálov, aby spoločne riešili vážnu krízu katolíckej cirkvi, ktorú vyvolali nedávno odhalené prípady sexuálneho zneužívania detí v Amerike niektorými pedofilnými kňazmi. Zrejme si títo duchovní pastieri zle vysvetlili známy Ježišov výrok: „Pusťte ku mne maličkých...“ Európa je zaskočená, pretože vo francúzskych...

Na internete možno nájsť nespočítateľné množstvo osobných stránok. Prezentujú sa nielen dámy, či páni alebo ich potomkovia, ale dokonca aj zvieratá. Predovšetkým sú to psíčkovia a mačičky (tie štvornohé). Pravda, papagáje patria medzi tie zvieratá, ktoré nemajú priveľa webových stránok. Preto je veľmi zaujímavá stránka Toníka, ktorý pochádza z Brazílie, odkiaľsi z povodia...

Predvolebná atmosféra v Českej republike je plná výkrikov o kríze, pestrofarebných vízií a najrozličnejších definícií reality. Tieto pojmy môžu pomôcť poodhaliť závoj každodennosti. Máloktoré slovo je v politike tak znehodnocované infláciou častého používania ako výraz „kríza“. Každý, i ten najmenší problém sa v ústach opozičných politikov a senzáciechtivých novinárov mení na...

Ku koloritu slovenského vidieka patria aj rómske osady. Často bez pitnej vody, kanalizácie, príjazdových komunikácií na primeranej úrovni, s takmer neudržiavanými chatrčami, no s početnými rodinami. Napriek svojej zložitosti sa tento problém niekedy preceňuje a naopak nedoceňujú sa ďalšie otázky, rovnako významné pre perspektívy sociálneho postavenia Rómov na Slovensku. Lenže...

Pozvanie Slovenskej republiky k rokovaniam o pristúpení do euroštruktúr sa oprávnene hodnotí ako významný úspech súčasnej vlády. Bez ohľadu na existujúce riziká vstupu je zrejmé, že riešenie vnútorných problémov reformujúcich sa krajín nemožno zvládnuť inak ako združeným úsilím už nie medzinárodného, ale nadnárodného charakteru. Zlepšenie života ľudí - či už tým myslíme vyššie...

V druhej polovici 19. storočia sa aj v Liptove prudko rozvinul priemysel, najmä garbiarsky a papierenský. Postavenie robotníkov nebolo práve najľahšie, takže sa postupne začali združovať a svoju nespokojnosť vyjadrovali protestnými akciami.

Liptovskomikulášske robotníctvo sa regrutovalo z tovarišov, drobných majstrov a dedinského proletariátu. Spočiatku dochádzalo...

Pokrytectvo je súčasťou medziľudských vzťahov už dlhé storočia. Odoláva nekonečnému súboju ochrancov morálky a dobrého spolunažívania. V histórii dostávalo rozličné mená, ktoré boli zneužité s cieľom dosiahnuť víťazstvo na náboženskom, politickom alebo osobnom poli výhod a bohatstva. Súboj s pokrytectvom zahŕňa aj poznávaciu a rozpoznávaciu schopnosť určiť, kto skutočne...

Rozhlas – podľa sociologických sond najdôveryhodnejší fenomén v systéme verejných inštitúcií – sa v súčasnosti stáva čoraz významnejším kultúrnotvorným médiom. V nejednom prípade nahrádza iné médiá, obmedzované tlakom ekonomiky a módnosti bulváru. V konkurenčnom zápase na burze kultúry – kultúrnych nápadov a projektov – predčí neraz všemocného giganta – televíziu. Najnovšie...

Piaty dlhometrážny film amerického režiséra Davida Finchera Úkryt dosiahol počas premiérového víkendového premietania v USA prvú priečku v počte návštevníkov. Panika vstupuje aj do priestoru slovenských kín. Jodie Fosterová a Kristen Stewartová sú uväznené v izolovanej pasci pred čudesnou partiou zlodejov, filmový divák sa naopak ocitne v zajatí ďalšej Fincherovej temnej vízie...

Odstúpenie argentínskeho kabinetu uprostred minulého týždňa svetu pripomenulo, že problémy tejto krajiny sa ešte ani zďaleka neskončili. A napriek hrobovému tichu médií sa neskončili ani hlučné protesty argentínskeho obyvateľstva. Argentína bola až do okamihu kolapsu vzorným žiakom, ktorý otrocky plnil všetky poučky Medzinárodného menového fondu (MMF). Táto neoliberálna cesta...

Do uzávierky nášho týždenníka Šaronova vláda nepovolila vyšetrovacej misii OSN vstup do utečeneckého tábora v Džaníne, kde sa podľa Palestínčanov dopustili izraelskí vojaci masakry. Tieto tvrdenia sa nedali overiť ihneď po skončení bojov, pretože armáda prístup do tábora nepovoľovala. Predstavitelia Medzinárodného Červeného kríža i OSN, ktorí neskôr tábor navštívili, sa však...

Vývoj po 11. septembri 2001 je neúprosný. Je čoraz jasnejšie, že ide „len“ o veľkú hru o ropu. V rámci tejto hry má zvláštne postavenie Kaspické more. Región, kde sa sústreďujú energetické zdroje a teda ekonomické výhody. K dnešnému dňu sa oficiálne priznáva, že sa tam nachádza približne 12 miliárd ton uhľovodíkových palív. Rozhovory najvyšších predstaviteľov piatich krajín,...

Keď sa vlani oženil arcibiskup Milingo, vyvolalo to v rímskokatolíckej cirkvi veľký rozruch. Keď ho prirovnávali k duchovným, ktorí smilnia, znásiľňujú a zneužívajú deti, povedal, že sa neženil motivovaný sexuálnymi pohnútkami - oženil sa pre Boha, pohnutý túžbou priniesť čistotu do viery. Poukázal pritom na ťažké morálne hriechy v cirkvi. O celibáte, ktorého sa zriekol,...

V terorizme v Ázii sa zložito prelínajú otázky predovšetkým etnické a náboženské s rôznymi historickými koreňmi, siahajúcimi často až do obdobia kolonizácie kontinentu. Terorizmus v Indii sa datuje od začiatku 20. storočia a spočiatku bol namierený proti britským kolonizátorom. Koncom minulého storočia pôsobil najmä sikhský a kašmírsky terorizmus. Sikhský je kombináciou...

Ak by sme mali charakterizovať slovenského doktoranda, pokojne možno napísať: horúčkovitá aktivita alebo vyhynutie. Život tohto vzácneho exemplára je prísne rozdelený medzi knižnicu, laboratórium, miestnosť s počítačom a štyri steny internátnej, či privátnej izby. Jeho istotou je 6500 korún mesačne. Typický doktorand preto horlivo píše žiadosti o granty, vedie semináre,...

Podľa výročnej správy Asociácie holandských univerzít z roku 1999 takmer 80 percent vedeckého výskumu v medicíne v Holandsku vykonávajú doktorandskí študenti. Vo fyzike by boli bez ich výskumu výsledky päťkrát nižšie. Týmto zisteniam zodpovedá i podpora poskytovaná mladým výskumníkom, ktorá im umožňuje uspokojivo žiť a pracovať doma v Holandsku. Doktorandi sú klasifikovaní ako...

Ingrid Brocková, zástupkyňa Svetovej banky na Slovensku

Narodila sa 13. 9. 1963 v Bratislave. Vyštudovala ekonomiku a manažment na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pokračovala doktorandským štúdiom. V roku 1994 ukončila štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského a...

Peter Gajdoš, viceprezident KOZ SR pre hospodársku politiku a sociálne partnerstvo

Narodil sa 10. marca 1948 vo Východnej. Po maturite na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte VŠE, ktorú absolvoval v roku 1972. Doteraz pracoval v Strojstave Bratislava, Povodie Dunaja Bratislava, desať rokov na...

Dlhodobý negatívny trend v oblasti zamestnanosti na Slovensku vytvára nepriaznivý stav, keď sa práca a prístup k nej stávajú najcennejšími hodnotami. V súčasnosti chýbajú vyše pol miliónu ľudí a nepriamo jej nedostatok pociťujú ďalšie desaťtisíce. V situácii, keď sme vykričaným prípadom aj v rámci krajín uchádzajúcich sa o členstvo v Európskej únii, sa naliehavo natískajú...

Ekonomické reformy v postkomunistických krajinách kritizujú dnes nielen vedeckí disidenti, ako nositeľ Nobelovej ceny Joseph Stiglitz, ale dokonca aj ich bývalí architekti, napr. Jeffrey Sachs. Napriek tomu zostáva východná Európa naďalej ekonomickým laboratóriom šialených profesorov, priestorom, kde sa realizujú i tie najzvrátenejšie myšlienky neoliberalizmu, ktoré by vo...

Zdá sa, že neprichádza len mesiac máj - lásky čas, ale aj čas rozličných predvolebných sľubov. Viaceré strany teraz obrátili svoju pozornosť na podporu rodiny. Napríklad KDH chce zaviesť daňové prázdniny pre novomanželov či vkladné knižky pre deti, SDKÚ zase vidí východisko v daňovej politike, podľa poslankyne HZDS-ĽS Oľgy Keltošovej treba v prvom rade riešiť nezamestnanosť,...

Národná banka Slovenska (NBS) od pondelka zvýšila kľúčovú dvojtýždňovú úrokovú sadzbu o pol percenta. Vzrastú teda úroky z pôžičiek obyvateľom i z úverov pre podnikateľov. Po prudkom raste deficitu zahraničného obchodu a schodku štátneho rozpočtu to spolu s vysokou nezamestnanosťou znamená, že sa zrútila ekonomická politika súčasnej vlády, reprezentovaná najmä vicepremiérom...

Približne 900 z 1200 súčasných zamestnancov Podpolianskych strojární Detva Holding, a.s., stratí v najbližších dňoch prácu. V predvečer Prvého mája sa to dozvedeli od nového manažmentu robotníci tohto kedysi chýrneho podniku, ktorí už od januára márne čakajú na svoje výplaty. Hoci nový generálny riaditeľ Igor Chrapáň nevylúčil možnosť, že ak sa zabezpečí finančná stabilita...

Stránky

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984