Reklama
Reklama

Archív článkov

Kvalita fungovania štátnych orgánov, kvalitné plnenie funkcií štátu a v konečnom dôsledku spokojnosť občanov pri uspokojovaní ich potrieb a oprávnených nárokov v mnohom závisí od úrovne odborných i osobnostných predpokladov štátnych úradníkov. Každý štát by mal vo vlastnom záujme a v záujme všetkých občanov vytvoriť také legislatívne prostredie, ktoré motivuje kvalitných a...

Kategória

Autor