Reklama
Reklama

Archív článkov

Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky

Košický rodák Dr.h.c. Dr. Ing. Rudolf Schuster (narodil sa 4. januára 1934), stavebný inžinier a vedecký ašpirant ekológie na Vysokej škole technickej v Košiciach, pracoval najprv v Bratislave v Poľnohospodárskom projektovom ústave SAV a vo VSŽ v Košiciach, kým sa stal vo svojom rodisku dva razy...

Kategória

Autor