Reklama
Reklama

Archív článkov

Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky

Košický rodák Dr.h.c. Dr. Ing. Rudolf Schuster (narodil sa 4. januára 1934), stavebný inžinier a vedecký ašpirant ekológie na Vysokej škole technickej v Košiciach, pracoval najprv v Bratislave v Poľnohospodárskom projektovom ústave SAV a vo VSŽ v Košiciach, kým sa stal vo svojom rodisku dva razy...

Ladislav Mikuš, prezident akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie

Narodil sa 6. novembra 1954. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 1978 až 1987 pôsobil ako vedúci oddelenia obchodnej politiky na GR v obchodnom dome Prior. Neskôr pracoval vo funkcii riaditeľa odboru zahraničného obchodu Copyright a...

Andrej Egyed, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti, a. s.

Narodil sa 3. novembra 1941 v Sobranciach. Po absolvovaní VŠD v Žiline roku 1963 začal pracovať v rušňovom depe Košice. V rokoch 1972 až 1978 pôsobil ako radca OSŽD vo Varšave v 7. komisii s názvom Rušňové hospodárstvo a elektrifikácia. Po návrate pôsobil na vtedajšej SVD ČSD, v rokoch 1983...

Futurológia vznikla v 40. rokoch, keď ju založil nemecký futurológ Osip Flechtheim. V 60. rokoch napísal v Československu Radovan Richta prácu Civilizácia na rázcestí, ktorá dnes patrí medzi klasickú odbornú literatúru. Pred novembrom 1989 sa tento vedný smer rozvíjal v rámci Zväzu vedecko-technických spoločností a v roku 1990 Michal Majtán založil Futurologickú spoločnosť. Po...

Heinz Fischer, predseda Národného zhromaždenia Rakúskej republiky

Rodák zo Štajerského Hradca (Graz, 9. október 1938) po absolvovaní gymnázia študoval právo na Viedenskej univerzite, kde aj promoval a získal doktorát. Habilitáciu politických vied nadobudol na univerzite v Innsbrucku, titul univerzitného profesora získal v roku 1993. Tajomníkom...