Reklama
Reklama

Archív článkov

Frekventovaný pojem transformujúce sa krajiny nie je celkom presný. Aj štáty EÚ uskutočňujú popri lineárnom vývoji zásadnú transformáciu, hoci nie takú radikálnu ako východná časť svetadielu. Európska únia, na ktorej dvere klopú bývalí členovia sovietskeho bloku a ich následníci, v čase pádu Berlínskeho múra sa nedá stotožniť s EÚ vo chvíli započatého nového rozšírenia....

Štáty EÚ od počiatku spoločnej integrácie rešpektujú univerzálne princípy, ktoré zakladá Všeobecná deklarácia ľudských práv a oba Medzinárodné pakty OSN. Ich aktivity sa opierajú o hlavné medzinárodné a regionálne nástroje ochrany ľudských práv vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách a Európskej sociálnej charty. Spoločné aktivity členských štátov...

Za jeden zo základných problémov súčasnosti v procese zjednocujúcej sa Európy sa dá označiť migrácia obyvateľstva, ktorá sa aj v budúcnosti stane výrazným determinantom politicko-ekonomických procesov a bude ovplyvňovať celkové medzinárodnopolitické dianie. Očakávania, že svet bude po páde komunistických režimov bezpečnejší, že sa bude stále zvyšovať mierová spolupráca medzi...

Kategória