Reklama
Reklama

Archív článkov

To sú paradoxy: máme vo vláde ľudí so silnou podporou zvonku, na jeseň bude vrcholiť tlak, aby tieto osoby (najmä vzhľadom na nedokončený proces privatizácie v energetike) sedeli aj v novom kabinete, a predsa dnes na Slovensku „objavujú Ameriku“. Po štyroch rokoch svoje balamutenia o dvojnásobných platoch a makroekonomickej stabilite vystriedali obavami z možných rizík vývoja...

Po celej Európe sa šíri nový vírus, ktorý dostal názov I-worm/Klez. Šíri sa elektronickou poštou. Od svojich predchodcov sa líši tým, že nemaže dátové súbory (aspoň zatiaľ), dokáže však hneď po spustení vyradiť antivírusový program. Inak sa správa ako počítačové vírusy podobného druhu. Rozpošle sa na adresy elektronickej pošty, ktoré má vo svojom adresári obeť jeho činnosti....

I. časť Bibacht te manuš čoro, mek goreder bibacht, te hino korkoro. – Je nešťastie, ak je človek chudobný, ale ešte väčšie nešťastie je, ak je sám. Tradičná rómska rodina famel´ija sa od modernej rodiny západného typu líši predovšetkým spoločným spolužitím viacerých generácií. Príslušnosť k rodine má pre Róma zásadný význam. S rodinou sa identifikuje, stáva sa súčasťou jej...

Voľby sú pred dverami, a tak politické strany a hnutia bombardujú voliča tými najskvelejšími a výnimočnými víziami. Čo na tom, že zväčša netušia, ako v prípade volebného víťazstva premeniť tieto sľuby na realitu. Krátke dejiny samostatného Slovenska sú v tomto smere viac ako výrečné. Medzi najsilnejšie predvolebné kalibre celkom určite patria dane. Koľko sa už o nich...

Úsilie dosiaľ vládnej maďarskej strany FIDESZ zmobilizovať pred druhým kolom parlamentných volieb svojich voličov vyvrcholilo demonštráciou v Budapešti, na ktorú pozvážali priaznivcov z celej krajiny a priamo na pódiu ju podporilo množstvo osobností, spevákov a športovcov. A že si premiér Viktor Orbán nevypýtal od Vladimíra Mečiara kontakt na Claudiu Schifferovú? Bývalý...

Táto mimovládna organizácia vznikla ako reakcia na fakt, že na Slovensku neexistuje dobre rozpracovaný systém monitorovania v oblasti ľudských práv na celom území štátu. Poskytuje bezplatnú právnu pomoc obetiam porušovania ľudských práv, najmä rómskej populácii, migrantom, žiadateľom o azyl a ostatným na národnom administratívnom stupni, súdoch, medzinárodných súdoch a podobne...

Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky

Košický rodák Dr.h.c. Dr. Ing. Rudolf Schuster (narodil sa 4. januára 1934), stavebný inžinier a vedecký ašpirant ekológie na Vysokej škole technickej v Košiciach, pracoval najprv v Bratislave v Poľnohospodárskom projektovom ústave SAV a vo VSŽ v Košiciach, kým sa stal vo svojom rodisku dva razy...

Som stavbár, a tak sa ma problémy stavebníctva dotýkajú viac ako iné. Tým však nemyslím, že iné sú menej dôležité. V uplynulých dňoch sa v Bratislave konala výstava zameraná na stavebníctvo - Coneco. Zaujala ma preto, lebo ako keby symbolizovala celý vývoj slovenskej ekonomiky. Z roka na rok sa veľkolepejšie prezentujú zahraničné firmy a našich rok čo rok ubúda. Tento posledný...

SDA vznikla zvláštnym spôsobom. Na jej začiatku nebola ani veľká historická udalosť, ani perfektný marketingový plán opierajúci sa o presný rozpočet garantovaný viacerými ekonomickými subjektmi, ani početná skupina vládnych predstaviteľov, či mediálny mág schopný urobiť z minerálky fantu. Aj keď bol prvoradý dlhodobý zápas o charakter, vonkajšiu profiláciu a vnútorné pomery v...

Autor Ľubomír Betuš v závere článku Hrozbou je aj ekoterorizmus (SLOVO č. 4/2002) položil dôraz na prijatie novej bezpečnostnej politiky štátu, skvalitnenie systému ochrany životov občanov a to na základe potencionálneho nebezpečenstva, ktoré hrozí Slovensku z existencie väčších priemyselných komplexov a možností ich deštrukcie. Havárie a nehody sú sprievodnými javmi každej...

Akú to len krátku pamäť ľudia majú! Dátum narodenia na konci tohto článku vám prezradí, že autor nie je veru nijaký múdry starec, a predsa si pamätá viaceré fakty, na ktoré si už pomaly nespomína nik. Akoby zmizli v orwellovských „pamäťových dierach“. Takže po prvé: Prepad SDĽ sa nezačal nástupom Pavla Koncoša, ba ani Jozefa Migaša. Práve naopak. Stranu prvýkrát doviedol na...

Redaktorka rómskych novín Romano nevo ľil Denisa Havrľová sa opäť stala obeťou absurdného vyšetrovania prípadu, keď ju policajt z Jarovníc Peter Sakala ponížil tým, že si od nej pýtal pri stretnutí hygienický preukaz. Okresný úrad vyšetrovania v Prešove ju na podnet Okresnej prokuratúry v Prešove obvinil z trestného činu útoku na verejného činiteľa. Celý prípad však svedčí o...

V nedeľu nastupovala do druhého kola Maďarská socialistická strana (MSZP) s miernym, jednopercentným náskokom. Zväz mladých demokratov (FIDESZ) i jeho koaličného partnera Maďarské demokratické fórum (MDF) značne sklamali výsledky prvého kola a v dvojtýždňovom medziobdobí zorganizovali obrovskú okázalú kampaň vrátane poldruhamiliónového zhromaždenia v Budapešti. Podstatnou...

Vďaka svojej profesii sa dostávam do rozličných kútov sveta a z prvej ruky viem, že s rasizmom ľudia zápasia v tých najvyspelejších i najzaostalejších krajinách. Súčasným vzorom ako sa tohto zápasu zhostiť v našich podmienkach je pre mňa Laco Ďurkovič. V mnohom ma v mojom vlastnom životnom úsilí inšpiroval. Púšťa sa do najkomplikovanejších spoločenských tém s nesmiernou vervou...

Len málokedy sa stáva, že by akákoľvek vláda odstúpila necelý mesiac pred riadnym termínom volieb. Holandský kabinet vedený premiérom Wimom Kokom sa však minulý utorok na svojom zasadaní rozhodol podať demisiu. Dôvod – zodpovednosť holandského práporu za masaker v Srebrenici. Jednotky Ratka Mladiča, ktorého doteraz hľadá haagsky tribunál a ukrýva sa na neznámom mieste, vtrhli...

> Kampaň Čačipen - Pravda za zlepšenie života Rómov Zblížiť komunitu Rómov a Nerómov a prezentovať Rómov v reálnom svetle je cieľom kampane Čačipen - Pravda, ktorú pripravil Sekretariát splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Osvetová a kultúrna kampaň sa začala už 8. apríla, ktorý bol zároveň Medzinárodným dňom Rómov. Kampaň potrvá do 27. apríla a predstaví projekty...

Svet, ktorý žil v predstavách, že obrovské masové protesty pracujúcich patria minulosti, sa 16. apríla prebudil opäť do reality. Najväčší generálny štrajk za posledné štvrťstoročie ochromil celé Taliansko. Bol to mimoriadny deň, ktorý mal čo povedať nielen tejto krajine. Státisícové demonštrácie v Ríme, Florencii, Miláne, Bologni a Janove pripomínali revolučnú náladu, ktorú...

M.Č., M.N. a M.J. sa raz dohodli, že fyzicky napadnú „nejakého Róma“. Ich plán nenechal na seba dlho čakať. Svoje „potešenie“ si naplánovali na 10. augusta 2001. O 22. hod sa stretli u M.J. v Holíči, kam si so sebou priniesli kovový boxer. Po dôkladnom premyslení akcie odišli do areálu I. základnej školy v Holíči, kde im prišiel do cesty osemnásťročný Róm M.D. Partia...

Útoky príslušníkov al-Káidy na newyorské mrakodrapy vyrazili dych nielen miliónom jednotlivcov na celom svete, ale akoby aj kolektívne celému antikapitalistickému hnutiu. Zároveň predstavovali nečakaný dar Bushovej administratíve, ktorá dostala príležitosť presadiť mnohé zo svojho dopredu pripraveného programu. Demonštrácie, ktoré sa minulý víkend uskutočnili v hlavnom meste...

ŠARLOTA PUFFLEROVÁ riaditeľka Nadácie Občan a demokracia

Vaša nadácia sa zaoberá vzdelávaním v oblasti ľudských a menšinových práv. Ako hodnotíte ich dodržiavanie na Slovensku? - Patríme ku krajinám, kde sú ľudské práva vo všeobecnosti dodržiavané. To však neznamená, že sa nevyskytujú prípady ich vážneho porušenia. V posledných rokoch u nás narastá...

Jo Freemanová v knižke Politika ženského oslobodenia tvrdí, že po dvoch rokoch aktívnej organizačnej činnosti sa aktivisti zväčša vyčerpajú a opúšťajú hnutie. Celkovo s týmto záverom súhlasím. Dvojročný míľnik som dosiahla tento týždeň. Stratila som ilúzie a získala cynickejší prístup. Napriek tomu ma však niektoré z dnešných akcií naozaj potešili. Zapôsobil na mňa už len ten...

V týchto dňoch bola publikovaná prvá výročná správa o stave a vývoji extrémizmu na území Slovenskej republiky. Aj keď k nej máme určité výhrady, je to prvý raz, čo polícia SR vypracovala takúto komplexnú správu, mapujúcu extrémistické skupiny na Slovensku. Závery z nej vyplývajúce nie sú povzbudivé. Oficiálne potvrdila skutočnosť, na ktorú už dlhšie poukazujeme. Pravicoví a...

Bolo to približne pred polstoročím na výstave v Prahe. Všetko sa tam predalo. Ignáca Bizmayera to šokovalo, aj hnevalo, nechcel všetko rozpredať. Keď sa ľudia rozišli, pri východe stála stará pani. Čakala, aby mohla mladému umelcovi stisnúť ruku. ,,Je to úžasně krásné,“ povedala dojatá. Bola to dcéra Alfonsa Muchu. O rok mal v Prahe ďalšiu výstavu, rovnako úspešnú. S oveľa...

Odpovedá špecialista kriminálnej polície Prezídia PZ z úseku boja proti extrémizmu Prečo sa polícia tak málo venovala extrémistom a nechala ich páchať trestné činy? - Polícia venuje problematike vysokú pozornosť, ale musí vychádzať pri svojich aktivitách z toho, ako je personálne a aj materiálne vybavená na boj s tým-ktorým druhom trestnej činnosti. Pri odhaľovaní trestnej...

Dvadsiate storočie sa neslávne preslávilo nástupom vplyvných svetových názorov volajúcich po tom, aby sa zo sveta morálnych záväzkov vylúčili celé kategórie populácie - triedy, národy, rasy či vierovyznania. To pri mnohých príležitostiach otvorilo cestu takým následkom, ako sú masový teror, diskriminácia rasových a etnických menšín, skryto i otvorene praktizovaný systému...

Stránky

Autor