Archív článkov

Claire Walleceová a Christian Haerpfer, experti Ústavu pre postgraduálne štúdiá vo Viedni

Prístup stredoeurópskych krajín bývalého sovietskeho bloku k EÚ spôsobil v štátoch únie značný rozruch pre nebezpečenstvo migrácie. Sedemročné moratórium na voľný pohyb ľudí presadilo Nemecko a Rakúsko z obáv, že ich trhy práce zaplavia migranti z Východu. Ohrozujú...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984