Archív článkov

Dnes sa často diskutuje o postavení mužov a žien v spoločnosti, o ich meniacich sa spoločenských rolách, ktoré sú predmetom skúmania filozofie, sociológie, politológie, ale aj iných spoločenských vied. Hľadané odpovede majú zásadný význam aj pre našu spoločnosť, pretože ide o jednu z kľúčových dobových tém, ktorej riešenie prinesie odpovede na otázky o zmysle, budúcnosti a...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984