Reklama
Reklama

Archív článkov

Nadácia Občan a demokracia je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vytvára možnosti pre ľudí s angažovaným prístupom k rozvoju demokracie na Slovensku. Snaží sa o profesionálne šírenie a uplatňovanie princípov právneho štátu a demokracie a hľadanie alternatívnych ciest k rozvíjaniu občianskej a sociálnej zodpovednosti, nadväzovanie spolupráce zvyšujúcej autonómnosť, slobodu...

Rómovia veľmi dbajú na to, aby bolo dieťa čo najskôr pokrstené. Do krstu dieťatku hrozilo veľa nebezpečenstiev. Mohla ho vymeniť (te vičarinel) zlá vizbaba a na jeho miesto podstrčiť zlé dieťa (preparudo). Také vymenené dieťa je na prvý pohľad úplne rovnaké ako vlastné, ale nerastie, pretože je vypchaté slamou. Aby sa zabránilo výmene, matka dávala dieťaťu pod podušku hrebeň...

Tatjana Šišková (ed).: Menšiny a migranti v České republice Stretávanie kultúr a migrácia obyvateľstva sú trvalými a všadeprítomnými javmi, ktoré v dnešnom globalizovanom svete nadobúdajú nové rozmery a podoby. V tejto novej publikácii autorka venuje pozornosť príčinám a zákonitostiam pohybu obyvateľstva a rôznym modelom spolužitia etník i zásadám multikultúrnej komunikácie. /...

Na oblečení neonacistov sa často vyskytujú insígnie a symboly čerpajúce z histórie nemeckého nacizmu, fašizmu a iných hnutí potláčajúcich práva a slobody občanov. Ich nosenie je trestné - je porušením § 261. Polícia je povinná zasiahnuť. Nosenie takýchto symbolov na verejnosti napĺňa ustanovenie § 261 Trestného zákona - verejný prejav sympatií k fašizmu alebo hnutiam...

Nástenka je skvelým priestorom na prezentáciu myšlienok proti rasizmu! Poobzerajte sa vo svojom okolí – v škole, na pracovisku, u lekára, na ulici... – možno nejaká opustená čaká práve na vás. Zistite, komu nástenka patrí, a dohodnite sa s majiteľom, že sa o ňu budete starať – pravidelne aktualizovať informácie, dopĺňať. Radi vám pošleme materiály, ktoré môžete pri tvorbe...

Podľa mňa je rasizmus totálna abnormalita. Nechápem a asi nikdy nepochopím, prečo to robia. Sú zlí a dobrí. O tomto je aj táto báseň: Ten náš krásny svet, lepšieho nikde niet. Všetci sú tu slobodní, nemáme problém rasový. Žijeme bez strachu, každý má nad sebou strechu. Keby som teraz neklamal, každý by sa dobre mal. Nikto by nehladoval, neboli by vojny, všetci by si boli...

Medzi aktivity, ktoré pripomínajú zločiny napáchané na Židoch, patria aj podujatia Združenia židovských žien Ester. Marta Gyoriová, prezidentka združenia vynakladá veľké úsilie, aby čo najviac ľudí zabudlo na antisemitizmus a považovalo Židov za rovnoprávnych ľudí. Ako sa pozeráte na skutočnosť, že tí, ktorí oslavujú slovenský štát, nechcú prijať skutočnosť, že počas neho...

> Mestá plné neonacistov Výročie fašistického slovenského štátu opäť využili nacisti na prezentovanie sa v uliciach. So zväčša anglickými nápismi prevýšili počet starčekov, ktorí oslavujú slovenský štát. Kvôli mladým neonacistom vypustili aj modlitbu na cintoríne, no napriek tomu sa ich počet za uplynulé roky znížil... Na námestí sa ich zišlo 150-200, na cintoríne ich bolo...

Deň pred 14. marcom bol Tiso pozvaný k Hitlerovi, kde dostal ultimátum. Na druhý deň snem niekoľko minút po dvanástej hodine vyhlásil samostatný slovenský štát. „Každý z nás vedel, že vyhlásením slovenskej štátnej samostatnosti sa staneme len nástrojom Hitlera, nie vyjadrovateľom vôle národa,“ povedal vtedajší poslanec Pavol Čarnogurský na adresu práve vyhláseného slovenského...

V obci Gánovce-Filice pri Poprade napadla v posledný februárový deň asi 15-členná skupina mladých mužov niekoľkých Rómov. Títo nevítaní návštevníci v troch rodinných domoch si so sebou zobrali aj bejzbalové palice a drevené násady z motýk. Porozbíjali nimi okná, zničili dvere i nábytok. Jedna obyvateľka domu uviedla, že len čo začula útočníkov, vytiahla deti z postele a skryla...

> Európsky týždeň boja proti rasizmu fenomenálny!!!!!!!!! Na Slovensku sa akcie uskutočnili v 123 mestách! V šiestich mestách zorganizovali pochody proti rasizmu, myšlienka tolerancie sa šírila na deviatich protirasistických koncertoch. Do aktivít sa zapojilo až 140 škôl a dokonca aj 13 policajných staníc! Do ulíc sa vybralo 207 skupín aktivistov, do vylepovania plagátov...

Policajti v službe opäť zbili Róma. Obeťou sa stal Alexander R. a policajti to znovu popierajú. Rovnako ako v prípade Karola Sendreia, ktorého zabili na policajnej stanici. Zasa sme svedkami prekrucovania, lží a zakrývania polície. Róma udreli policajti prvýkrát bez príčiny už na ulici. Na polícii mu jeden chytil ruky za chrbtom a druhý ho koženými rukavicami bil do tváre....

Kategória

Autor