Reklama
Reklama

Archív článkov

Boris Sopira, vedúci úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rodák z Humenného (23. apríla 1950) po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej (Fakulty riadenia, odbor ekonomicko-matematických výpočtov) v roku 1973 nastúpil na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 1983 pôsobil ako vedúci oddelenia produktivity práce a pracovných...

Claire Walleceová a Christian Haerpfer, experti Ústavu pre postgraduálne štúdiá vo Viedni

Prístup stredoeurópskych krajín bývalého sovietskeho bloku k EÚ spôsobil v štátoch únie značný rozruch pre nebezpečenstvo migrácie. Sedemročné moratórium na voľný pohyb ľudí presadilo Nemecko a Rakúsko z obáv, že ich trhy práce zaplavia migranti z Východu. Ohrozujú...

Kategória