Archív článkov

Nadácia Občan a demokracia je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vytvára možnosti pre ľudí s angažovaným prístupom k rozvoju demokracie na Slovensku. Snaží sa o profesionálne šírenie a uplatňovanie princípov právneho štátu a demokracie a hľadanie alternatívnych ciest k rozvíjaniu občianskej a sociálnej zodpovednosti, nadväzovanie spolupráce zvyšujúcej autonómnosť, slobodu...

Rómovia veľmi dbajú na to, aby bolo dieťa čo najskôr pokrstené. Do krstu dieťatku hrozilo veľa nebezpečenstiev. Mohla ho vymeniť (te vičarinel) zlá vizbaba a na jeho miesto podstrčiť zlé dieťa (preparudo). Také vymenené dieťa je na prvý pohľad úplne rovnaké ako vlastné, ale nerastie, pretože je vypchaté slamou. Aby sa zabránilo výmene, matka dávala dieťaťu pod podušku hrebeň...

Tatjana Šišková (ed).: Menšiny a migranti v České republice Stretávanie kultúr a migrácia obyvateľstva sú trvalými a všadeprítomnými javmi, ktoré v dnešnom globalizovanom svete nadobúdajú nové rozmery a podoby. V tejto novej publikácii autorka venuje pozornosť príčinám a zákonitostiam pohybu obyvateľstva a rôznym modelom spolužitia etník i zásadám multikultúrnej komunikácie. /...

Na oblečení neonacistov sa často vyskytujú insígnie a symboly čerpajúce z histórie nemeckého nacizmu, fašizmu a iných hnutí potláčajúcich práva a slobody občanov. Ich nosenie je trestné - je porušením § 261. Polícia je povinná zasiahnuť. Nosenie takýchto symbolov na verejnosti napĺňa ustanovenie § 261 Trestného zákona - verejný prejav sympatií k fašizmu alebo hnutiam...

Nástenka je skvelým priestorom na prezentáciu myšlienok proti rasizmu! Poobzerajte sa vo svojom okolí – v škole, na pracovisku, u lekára, na ulici... – možno nejaká opustená čaká práve na vás. Zistite, komu nástenka patrí, a dohodnite sa s majiteľom, že sa o ňu budete starať – pravidelne aktualizovať informácie, dopĺňať. Radi vám pošleme materiály, ktoré môžete pri tvorbe...

Podľa mňa je rasizmus totálna abnormalita. Nechápem a asi nikdy nepochopím, prečo to robia. Sú zlí a dobrí. O tomto je aj táto báseň: Ten náš krásny svet, lepšieho nikde niet. Všetci sú tu slobodní, nemáme problém rasový. Žijeme bez strachu, každý má nad sebou strechu. Keby som teraz neklamal, každý by sa dobre mal. Nikto by nehladoval, neboli by vojny, všetci by si boli...

Medzi aktivity, ktoré pripomínajú zločiny napáchané na Židoch, patria aj podujatia Združenia židovských žien Ester. Marta Gyoriová, prezidentka združenia vynakladá veľké úsilie, aby čo najviac ľudí zabudlo na antisemitizmus a považovalo Židov za rovnoprávnych ľudí. Ako sa pozeráte na skutočnosť, že tí, ktorí oslavujú slovenský štát, nechcú prijať skutočnosť, že počas neho...

> Mestá plné neonacistov Výročie fašistického slovenského štátu opäť využili nacisti na prezentovanie sa v uliciach. So zväčša anglickými nápismi prevýšili počet starčekov, ktorí oslavujú slovenský štát. Kvôli mladým neonacistom vypustili aj modlitbu na cintoríne, no napriek tomu sa ich počet za uplynulé roky znížil... Na námestí sa ich zišlo 150-200, na cintoríne ich bolo...

Deň pred 14. marcom bol Tiso pozvaný k Hitlerovi, kde dostal ultimátum. Na druhý deň snem niekoľko minút po dvanástej hodine vyhlásil samostatný slovenský štát. „Každý z nás vedel, že vyhlásením slovenskej štátnej samostatnosti sa staneme len nástrojom Hitlera, nie vyjadrovateľom vôle národa,“ povedal vtedajší poslanec Pavol Čarnogurský na adresu práve vyhláseného slovenského...

Denisa Havrľová

Ako hodnotíš činnosť iniciatívy Ľudia proti rasizmu? - Som veľmi rada, že takáto organizácia existuje a že jej činnosť je taká rozsiahla a účelová, že dokáže meniť veľmi dôležité veci, ktoré sa týkajú rasizmu. Všetci, ktorí pracujú v tejto organizácii, sú skvelí ľudia, ktorí vedia, že ich práca má zmysel, a to je najdôležitejšie. Laco...

V obci Gánovce-Filice pri Poprade napadla v posledný februárový deň asi 15-členná skupina mladých mužov niekoľkých Rómov. Títo nevítaní návštevníci v troch rodinných domoch si so sebou zobrali aj bejzbalové palice a drevené násady z motýk. Porozbíjali nimi okná, zničili dvere i nábytok. Jedna obyvateľka domu uviedla, že len čo začula útočníkov, vytiahla deti z postele a skryla...

> Európsky týždeň boja proti rasizmu fenomenálny!!!!!!!!! Na Slovensku sa akcie uskutočnili v 123 mestách! V šiestich mestách zorganizovali pochody proti rasizmu, myšlienka tolerancie sa šírila na deviatich protirasistických koncertoch. Do aktivít sa zapojilo až 140 škôl a dokonca aj 13 policajných staníc! Do ulíc sa vybralo 207 skupín aktivistov, do vylepovania plagátov...

Policajti v službe opäť zbili Róma. Obeťou sa stal Alexander R. a policajti to znovu popierajú. Rovnako ako v prípade Karola Sendreia, ktorého zabili na policajnej stanici. Zasa sme svedkami prekrucovania, lží a zakrývania polície. Róma udreli policajti prvýkrát bez príčiny už na ulici. Na polícii mu jeden chytil ruky za chrbtom a druhý ho koženými rukavicami bil do tváre....

Autor článku Šance a slepé uličky globalizácie František Novosád (SLOVO č. 3/2002) podľa môjho názoru posudzuje problém globalizácie zo stanoviska typického pre dnešnú sociálnu demokraciu. Z ideológie väčšiny západoeurópskych socialistických strán sa už na začiatku minulého storočia začala vytrácať revolučnosť a Marxova koncepcia o ,,odumieraní štátu“. Zároveň začali sociálni...

Tento rok si seriálov užijeme. Markíza odštartovala 238-dielnu telenovelu Keď budeš moja, Joj ponúka 260-dielny Bulvár Pacific Drive a Fedor Flašík Dzuridnu, Mečiara a Fica. V koľkých podobách ich uvidíme, vie len slovenský David Copperfield. Na záver určite bude na bilboarde bezbublinková voda Miki, presýtená minerálka Vlado a správne vychladená Robo-cola. Zatiaľ ten posledný...

Počas stretnutia s Romanom Prodim a Günterom Verheugenom v Bruseli sa slovenský premiér dotkol otázky Benešových dekrétov vraj iba okrajovo a označil ich za „dožívajúce a vyhasínajúce“. Len aby Mikulášovi Dzurindovi napokon z tohto vyhasínajúceho ohníka nezačalo poriadne horieť pod zadkom. Podľa zverejneného prieskumu o účasti poslancov NR SR na hlasovaniach od roku 1998 sa v...

Na Slovensku sa prvý raz začalo trestné stíhanie za rasistické prejavy prostredníctvom internetu. Iniciatívu Ľudia proti rasizmu už veľakrát atakovali vyhrážkami a rasistickými prejavmi prostredníctvom e-mailov. Všetky starostlivo zaznamenávali a postúpili polícii. Okresné policajné riaditeľstvo v Košiciach uverejnilo informáciu, že vyšetrovateľ OÚV PZ Košice I. začal trestné...

Zdá sa, že v prípade financovania cirkví platí ľudová múdrosť „s jedlom rastie chuť“. O tom svedčia i nové požiadavky rímskokatolíckej cirkvi na financovanie jej činnosti zo štátneho rozpočtu. Týkajú sa rozšírenia okruhu osôb, ktorým štát hradí platy, o cirkevných hudobníkov, ďalších prevádzkových pracovníkov biskupských úradov a duchovných pôsobiacich v zahraničí. Okrem toho...

Ak sa 70 percent občanov SR podľa vlaňajšieho sčítania ľudu hlási ku katolíckemu vierovyznaniu, tak to dáva katolíckej cirkvi a príslušnej politickej reprezentácii právo rozhodovať o osudoch všetkých občanov krajiny. O tento mýtus sa opiera na politickej scéne kresťanská pravica a ostatní mlčia. Väčšinu slovenských politikov môžu rozdeľovať ekonomické i politické záujmy, môžu...

Hudobný život v Bratislave je už tradične určovaný predovšetkým koncertnými cyklami Slovenskej filharmónie (SF). Z nich majú najväčšiu váhu dva orchestrálne večery konajúce sa každý týždeň, z ktorých druhý (piatkový, cyklus E) je reprízou prvého (štvrtkového, cyklus D). Práve tie bývali v minulosti doménou bývalého šéfdirigenta Ondreja Lenárda. Táto koncertná sezóna SF je...

V týchto dňoch ponúka galéria v Pálfyho paláci výstavu fotografií amerického umelca Mana Raya. Rodáka z Filadelfie, ktorého bohatá tvorba je poznamenaná spleťou myšlienok fauvizmu, kubizmu, dadaizmu a surrealizmu, tu prezentuje časť jeho rozsiahleho diela – fotografia. Hoci sa fotografie Mana Raya vyznačujú kvalitnou originalitou a oprávnene ho radia medzi najväčších...

Hudobné produkcie sa za posledné roky stali divácky a predajom lístkov najúspešnejšími divadelnými podujatiami. Vo väčšine prípadov sa zahraničné muzikálové predstavenia bránia akémukoľvek umeleckému komentáru našej slovenskej reality, jediným cieľom je spokojnosť publika. O tom, že v rukách zodpovedných tvorcov sa môže masový vkus stať pôdou pre umenie, vypovedá inscenácia...

Do slovníka bývalých socialistických krajín sa vrátili staré, skoro zabudnuté pojmy: bieda, chudoba, bezdomovec, nezamestnanosť… S týmito problémami sa musí boriť aj poľská ľavicová vláda. U severných susedov je bez práce už 3,3 milióna ľudí a miera nezamestnanosti prekročila 18 percent. Spolu so skrytou nezamestnanosťou na roľníckom vidieku sa – podľa triezvych odhadov – týka...

Juhoslávia sa definitívne presúva do spomienok a histórie. Vo veľkej medzinárodnej politike sa už objavuje len ako súčasť oficiálneho názvu Macedónska. Inak zostáva len trochu nostalgie a viera, že po desaťročí vojen a úpadku v regióne svitá na lepšie časy. Z poslednej, tretej Juhoslávie vzniká nový štát s kombinovaným menom (Srbsko a Čierna Hora) a originálnym štátoprávnym...

Na celom svete dnes v extrémnej chudobe žije 1,2 miliardy ľudí. Kým príjmy najbohatších krajín sveta boli v roku 1960 „len“ 37-krát vyššie ako príjmy najchudobnejších krajín, dnes dosahujú ich 74-násobok. Majetok troch najbohatších ľudí na svete pritom prevyšuje súhrnnú výšku HDP 48 najchudobnejších krajín. Aj tieto čísla boli predmetom diskusií zástupcov vlád, Svetovej banky...

Stránky

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984