Reklama
Reklama

Archív článkov

Štefan Moravčík, spisovateľ

Štefan Moravčík sa narodil 22. decembra 1943 v Jakubove (okres Malacky). V rokoch 1963 až 1968 absolvoval filozofiu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Postupne pracoval vo vydavateľstve Tatran, ako dokumentátor v Univerzitnej knižnici, referent na Zväze slovenských výtvarných umelcov, vo vydavateľstve...

Autor