Reklama
Reklama

Archív článkov

S veľmi dobrými pocitmi sledujem, ako SLOVO postupne obnovuje tradície Nového slova, časopisu, ktorý od čias Povstania zohrával významnú úlohu v pozitívnom smerovaní slovenskej žurnalistiky. Pribúda pútavosti, skutočnej profesionality a u nás teraz tak vzácnej kultúrnosti a slušnosti.

Z pohľadu inštitúcie, ktorú riadim, aj tematiky, ktorá je mojou...

Kategória

Autor