Archív článkov

Keď sme v predstihu gratulovali Ladislavovi Ballekovi, nášmu literárnemu a publicistickému kolegovi, ešte pred jeho odchodom na novú funkciu do Prahy k okrúhlemu životnému jubileu - k šešťdesiatke, zaznelo v SLOVE to múdre goetheovské slovo: "Času dosť aj na oslavu, aj na písanie. Autor Fausta to najlepšie začal robiť v osemdesiatke!"

Času dosť na oslavu...

Zákon o vysokých školách potrebuje doplnky a zmeny. Ministerstvo školstva ho pripravuje starostlivo. Má byť kompatibilný smerom dovnútra aj von, majú v ňom rezonovať zásady humanizmu a demokratizmu v celoživotnom vzdelávaní, ale i v kvalite budovania vysokoškolskej vzdelávacej štruktúry.

Napriek cenným intenciám a tendenciám, ktoré v pripravovanom zákone...

Trochu histórie nikoho nezabije. A túto si nesmieme dať ujsť. Jednoducho preto, lebo je to história, ktorá veľmi úzko súvisí s dnešnou elektroenergetikou. Pred dvadsiatimi rokmi - presne 18. marca 1981 o dvanástej hodine začal skúšobnú prevádzku prvý turboagregát Prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) na Čiernom Váhu v hornom Liptove.

V nadväznosti na...

Už v minulom čísle sme písali o situácii v STV. Úprimne povedané, je žalostná. Ak by sme v inej podobe dnes transformovali názov jedného českého filmu Ako vytrhnúť veľrybe stoličku na STV by platila táto veta so znením Ako vytrhnúť STV z marazmu.

Slovenská televízia sa už dlhší čas topí v dlhoch. O tom hádam vie na Slovensku už aj malé dieťa. Keď sa za...

Minulý týždeň priniesli mnohé denníky informáciu, že ministerstvo životného prostredia má málo legislatívcov a tak dáva zarobiť súkromným právnickým firmám. Len za minulý rok vynaložil rezort Lászlóa Miklósa na takéto služby 3,8 milióna korún. Podľa šéfa rezortu interní právnici nestíhajú ani dennú prácu. Aj poslanci parlamentu sa často sťažovali, že musia míňať veľa peňazí na...

Peter Magvaši

Na seminári Mladí za zamestnanosť mladých sa hovorilo o modelovom projekte zameranom na zlepšenie zamestnanosti mladých, ktorý sa testoval na šiestich slovenských okresoch. Nakoľko sú tieto pracovné miesta perspektívne z dlhodobého hľadiska?

- To treba rozdeliť na dve zložky: dlhodobo nezamestnaní na verejnoprospešných...

Minister Peter Magvaši sa pri svojom výklade širších ekonomických súvislostí nezamestnanosti a výkonnosti ekonomiky v posledný marcový víkend v Sládkovičove rozohnil tak, že si musel zložiť sako. Seminár pod názvom Mladí za zamestnanosť mladých zorganizovala Mladá demokratická ľavica.

Zástupcovia Národného úradu práce (NÚP) Rastislav Kočan a Marián Hloža...

Slovenskí študenti si každoročne môžu vybrať z množstva štipendií ponúkajúcich študijné pobyty na celom svete. Mňa zaujala ponuka ísť na rok študovať indonézsku kultúru do jedného z miest v tejto ostrovnej krajine juhovýchodnej Ázie v rámci programu Darmasiswa. Vybrala som si mesto Yogyakarta na strednej Jáve.

Moji noví spolužiaci na miestnej Akadémii...

Oslabenie a rozklad štandardných politických síl sprevádza mohutný nástup neštandardných, hodnotovo vyprázdnených subjektov. Je podmienený oslabením strachu z doterajšieho hlavného protivníka, t. j. HZDS-ĽS, ale aj nedostatočným hodnotovým zázemím politických lídrov a ich neschopnosťou zvládnuť pravidlá vnútrostraníckej komunikácie.

Štandardnosť strán...

Slovenská televízia sa naďalej topí v dlhoch, pričom tento raz chce do svojho žiaľu zapojiť aj verejnosť. Ktovie, či na spôsob Českej televízie. Ešte minulý týždeň Slovenské telekomunikácie hrozili, že STV nebude vysielať priamy prenos z futbalového zápasu medzi 1. FC Košice a MŠK Žilina. Nakoniec sa tak nestalo. Cez víkend zase mali diváci prísť o posledný semifinálový zápas...

Slovensko má na pomerne malom území veľa kvalitne vzdelaných ľudí. Dôležité teda je, aby sa zdravie populácie konečne zlepšovalo a nie naopak. Aj preto by malo byť v záujme štátu, aby zdravotníci patrili medzi dobre platených zamestnancov, aby sa pre lekárov vytvorili lepšie podmienky, aby s radosťou vykonávali svoju prácu. Ale zdravotníci sú znechutení už roky sa zhoršujúcim...

Bude vaše ministerstvo reagovať na početné sťažnosti občanov v súvislosti so zákazom používať sanitky na sociálne prevozy? Ako môžu v oblasti sociálnych prevozov pomáhať obce, prípadne humanitné organizácie, ak nemajú na to prostriedky?

Roman Kováč, minister zdravotníctva: V prvý aprílový týždeň sme pripravili usmernenie upravujúce pôvodné usmernenie o...

Ministerstvo hospodárstva sa pri predkladaní zákona o reklame zachovalo ako správny hospodár. Chcelo totiž liberalizovať reklamu na tabakové výrobky a alkohol, čím by sa zvýšil prílev peňazí aj do štátnej kasy. Poslanci však takémuto zámeru neboli naklonení.

Aj rezort Ľubomíra Haracha pritom bral na vedomie morálnu stránku svojho návrhu a propagáciu...

Je to vlastne našou špecifikou, že na rozdiel od iných krajín (napríklad Česka) iba dva procesy možno charakterizovať ako vyrovnávanie sa s minulosťou. V prvom prípade ide o Alojza Lorenca, ktorý až do konca roku 1989 riadil Štátnu bezpečnosť.

Možno síce do značnej miery akceptovať jeho argument, že sa ŠtB už v tom čase podstatne líšila od svojej...

Politici sa radi zviditeľňujú prostredníctvom médií, ale čoraz častejšie aj trestnými oznámeniami za nevhodné výroky. Gabriel Palacka podal na súd za jedno také vyjadrenie oznámenie na predsedníčku SNS Annu Malíkovú.

Útok na Palacku odznel v relácii SITO ešte vlani v novembri. Exminister dopravy považuje Malíkovej citát za hrubé ohováranie a osočovanie....

Za jednu z hlavných úloh, ktoré Nevyhnutnosť vložila súčasnej koaličnej vláde do vienka pri jej narodení, bola reforma verejnej správy. Do parlamentných volieb síce ostáva ešte poldruha roka, ale už dnes je jasné, že sa dovtedy tento projekt nepodarí v celom rozsahu uskutočniť.

Už sa hovorí o redukcii reformných krokov či o viacerých etapách. Príčinou...

Vláda prijala na mimoriadnom prvoaprílovom zasadaní návrhy viacerých legislatívnych noriem - vrátane rozhodnutia o počte vyšších územných celkov (VÚC), ktoré majú posunúť reformu verejnej správy dopredu. Viacerých delegátov XI. snemu ZMOS sme sa spýtali, ako hodnotia tento krok.

Jozef Murgaš, primátor Lučenca (SDĽ): Sme jedným z regiónov, ktorých sa...

Giordano Bruno bol dominikánsky mních, cestovateľ a filozof, profesor na univerzitách v Oxforde, Paríži a Frankfurte. Kvôli hlásaniu rovnosti medzi mužmi a ženami a ďalším podobným myšlienkam ho exkomunikovali kalvíni a luteráni.

Navyše, na rozdiel od vtedajšieho učenia cirkvi bol presvedčený, že Zem obieha okolo Slnka a nie naopak, že vesmír je...

Do nového tisícročia vstúpilo ľudstvo poznačené viacerými problémami a fenoménmi, ktoré môžu ohroziť jeho existenciu, alebo skomplikovať jeho ďalší vývoj. Našim čitateľom ich postupne v abecednom poradí približujeme seriálom článkov pod súhrnným názvom Mementá milénia.

Václav Novák je žalobaba. Keď olomoucký arcibiskup Jan Graubner neurobil zodpovedajúce...

Boli sme pri tom, ako sa predpovedá pre Slovensko počasie. Inštitúciou, ktorá sa tým zaoberá, je Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a v sobotu 24. marca otvoril dvere každému, kto sa chcel na to pozrieť.

Záujemcov o túto službu verejnosti bolo neúrekom. Niet sa čo čudovať. Veď charakter počasia rozhoduje o práci záhradkárov, o tých, ktorí sa...

Ak si niekto myslí, že problémy menšinového školstva sa v čomsi podstatnom líšia od problémov ostatných škôl, tak sa mýli. Školy s vyučovacím jazykom maďarským či slovenským - všetky zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov.

Treba platiť za elektrinu, plyn, vodu... a školy sa stále topia v červených číslach. Prázdniny prichádzajú ako oslobodenie, no...

Moderný štát požaduje od občana celý rad povinností. Nejde len o klasické platenie daní a dodržiavanie zákonov, ale o čosi, čo by sme mohli nazvať aktívnym prístupom a stotožnením sa so štátom - politické angažovanie sa, služba v armáde, spoločný podiel na realizácii tzv. štátnych záujmov.

Moderný štát žiada od občanov, aby ho považovali za hlavnú...

Vo viacerých krajinách sveta domáca politická situácia oslabuje záväznosť a dodržiavanie medzištátnych dohôd. Donucovacie mechanizmy medzinárodného práva sú totiž nedostatočné. Práve preto by ich mala nahradzovať ústavná regulácia.

Je to dôležité aj preto, lebo moderná teória chápe medzinárodnoprávne pravidlo nielen v jeho tvorbe, ale očakáva i jeho...

V propagandistickom orchestri časti prezentácie súčasnej vládnej koalície okolo ich prítomnosti na oficiálnych oslavách storočnice Jánosa Esterházyho v Budapešti vyhrávali prinajmenšom dva kakofonické basy: vraj staval mosty medzi maďarským a slovenským národom a jeho zatracovaním údajne spochybňujeme muža, ktorého tvár sa usmieva z tisíckorunáčky. S obidvoma tézami...

Osud sociálnych demokratov sa vyvíja ako divadelná hra - od komédie, cez tragédiu s prvkami absurdity, až po frašku. Volfova družina sa už dlhé mesiace potáca ako bárka na rozbúrenom mori hľadajúc stabilnejšie plavidlo, za ktoré by sa mohla ukotviť. Ak ešte vlani v novembri na 7. zjazde deklarovali plnú podporu integrácii s hamžíkovcami, onedlho bolo všetko inak: "Rokovania o...

Stránky

Kategória

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984