Reklama
Reklama

Archív článkov

Programová komisia nemeckých sociálnych demokratov - vedie ju Rudolf Scharping - má v novembri tohto roku predložiť text programu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pre nové storočie. Orientovať sa v radikálne sa meniacom svete je možné iba na pozadí úvah o základnom smerovaní doby a o hodnotách, ktoré budú určovať naše konanie.

Svoj program...

Štúdium ideológií, rovnako ako analýza politických osobností, zostáva akosi na okraji záujmu slovenských a českých politológov. Napriek tomu, že niektorí autori hovoria o rozmachu pravicového populizmu, extrémizmu, prípadne o postfašizme v západnej Európe, alebo o tom, že proti tradičnej konzervatívnej pravici, liberálnym a sociálnodemokratickým silám sa formuje...

Hans Küng významne ovplyvnil Druhý vatikánsky koncil (1962-65). Už to by samo osebe stačilo na ocenenie prínosu tohto významného kresťanského teológa. Jeho kniha Koncil a znovuzjednotenie - Obnova ako volanie k jednote zapôsobila aj na pápeža Jána XXIII.

Küng totiž vo svojej knihe navrhol sedem tém, ktoré mali viesť k vnútrocirkevnému hnutiu v štýle...

Najnovší vývoj silne ovplyvnil náboženstvá najmä v Západnej Európe. Dnešné trendy nie sú však rovnomerné, ale zaznamenali rozličné stupne sekularizácie. Pod ňou sa rozumie široký pokles inštitucionálnych foriem nábožnosti, individuálne prispôsobenie sa tézam náboženstva s odmietaním rigidného prijímania dogiem najmä medzi mladou generáciou.

...

Neexistuje vari človek, ktorý by nechcel žiť v mieri. Cenu tejto najvyššej a najposvätnejšej hodnoty ľudstva si však uvedomíme zväčša až vo chvíli, keď je ohrozená. Lenže ak má byť pokojný vývoj stabilný a prirodzený, nezaobíde sa bez cieľavedomého pestovania kultúry mieru.

My sa však namiesto toho celé stáročia pripravujeme na vojnu a všetky spoločenské...

Politické teórie liberálnych autorov nás konfrontujú s nevyhnutnou požiadavkou zabezpečiť každému jednotlivcovi čo najširšiu mieru slobody myslenia. Jednoducho, liberalizmus chce vo svojej teórii ponechať čo najširší priestor ľudskému subjektu na formovanie vlastného hodnotového systému. Ide o jednu z hlavných liberálnych dogiem a stretneme sa s ňou rovnako u...