Reklama
Reklama

Archív článkov

Slovník cudzích slov uvádza privatizáciu ako "predaj štátneho alebo vládneho majetku spravidla zo znárodnených odvetví alebo obchodných činností súkromným podnikateľom". Na Slovensku sa počnúc rokom 1991 v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie odštátnilo približne 500 podnikov v hodnote vyše 87 miliárd korún. Druhá vlna sa začala v roku 1993 a takýmto spôsobom prešlo do...

Roman Václavík, vedúci ekonomickej sekcie Smeru

Narodil sa 28. marca 1970 v Bruntáli na severnej Morave. V roku 1992 ukončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, fakultu podnikového manažmentu, odbor ekonomika priemyslu. Do roku 1993 pracoval vo firme Václavík a synovia a bol ekonómom v Portáli. V rokoch 1993 až 1995 pôsobil ako vedúci expozitúry Národnej...

Jozef Kojda, prezident Prezídia Fondu národného majetku SR

Narodil sa 27. mája 1966. Absolvoval Národohospodársku fakultuna Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1991 - 1992 bol poverený vedením odboru malej privatizácie na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR. V rokoch 1992 - 1994 pôsobil ako ekonomický poradca primátora...

Kategória