Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Ladislav Ďurkovič, koordinátor aktivít občianskeho zduženia Ži a nechaj žiť

Ladislav Ďurkovič sa narodil 1. apríla 1974 v Košiciach. V tom istom meste vyštudoval gymnázium. Desať rokov pracoval v občianskych združeniach, neskôr v Grémiu tretieho sektora. Dnes je koordinátorom...

Klára Orgovánová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Klára Orgovánová (1956) vyštudovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach, odbor psychológia a v roku 1985 získala doktorát z klinickej psychológie. Po absolvovaní štúdia pracovala v Psychiatrickej liečebni v Prešove, v rokoch 1990-1991 pôsobila na...

Jozef Migaš, predseda Národnej rady SR a SDĽ ´

Narodil sa 7. januára 1954 v Pušovciach, okres Prešov. Po absolvovaní gymnázia v Prešove pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity v Kyjeve. Pracovať začal v Slovenskej akadémii vied v Košiciach. Neskôr pôsobil ako...

Zdeněk Šámal, šéfredaktor spravodajskej televízie TA3

Zdeněk Šámal sa narodil 6. júla 1966. V roku 1990 ukončil štúdium na Fakulte sociálnych vied UK v Prahe, odbor žurnalistika. V rokoch 1991 až 2000 pracoval v spravodajstve Českej televízie (ČT). Postupne pôsobil v tejto inštitúcii v zahraničnej rubrike ako reportér a moderátor. V...

Nasir Jalili, predstaviteľ Zväzu Afgancov na Slovensku

Nasir Jalili sa narodil 14. septembra1961 v Kábule. V roku 1978 skončil gymnázium v Afganistane. Od roku 1979 do roku 1980 študoval na Lekárskej fakulte Kábulskej univerzity. V auguste 1980 prišiel na Slovensko a v Senci absolvoval ročnú jazykovú...

Pavol Múdry, generálny riaditeľ Slovenskej tlačovej agentúry (SITA)

Pavol Múdry (narodený 31. augusta 1950) bol po ukončení strednej školy a odboru angličtina-telovýchova na UK v Bratislave do roku 1992 asistentom na Vysokej škole ekonomickej. Po novembri 1989 začal pracovať v TASR,...

Ivan Čeredejev, generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR)

Ivan Čeredejev (narodený 5. marca 1952) po ukončení Stavebnej fakulty na SVŠT v roku 1976 začal pracovať ako stavebný inžinier. V roku 1993 nastúpil do medzinárodnej redakcie TASR, o rok neskôr sa stal jej vedúcim. Po...

Pavel Koncoš, volebný líder SDĽ

Narodil sa 28. septembra 1947 v Rimavskej Píle. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracoval ako hlavný ekonóm v Plemenárskom podniku v Rimavskej Sobote a od roku 1979 ako predseda JRD v Klenovci. Od roku 1992 bol poslancom NR SR. V roku 1994 sa stal ministrom pôdohospodárstva. Do tejto funkcie sa vrátil...

Narodil sa 9. apríla 1945 v Trenčíne-Opatovej. Je ženatý a má tri deti. V roku 1968 vyštudoval odbor ekonómia na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP v Nitre. Postupne pracoval ako predseda JRD Nemšová, riaditeľ odboru vedy a technického rozvoja, riaditeľ odboru súhrnného plánu, manažér v Štátnom majetku Ilava a v JRD Pobedín.

...

Dušan Tittel, člen Výkonnej rady Aliancie nového občana

Narodil sa 27. decembra 1966 v Námestove. V rokoch 1985-1989 navštevoval Národohospodársku fakultu na VŠE v Bratislave. Ako aktívny futbalista pôsobil v kluboch: ŠK Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava, Olympique Nimes (Francúzsko) a Omonia Nicosia (Cyprus). V reprezentácii nastúpil v 55 zápasoch a...

Fedor Flašík, poradca predsedu strany Smer Roberta Fica

Narodil sa 14. januára 1958 v Bratislave. V roku 1982 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, v tom istom roku zložil rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Najskôr pracoval ako vedúci zásobovania a odbytu vo výrobnom družstve Detva. V rokoch 1986 až 1990 ho zamestnával Ústredný výbor...

Vladimír Faič, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu

Narodil sa 15. júla 1948 v Tekovských Lužanoch. V rokoch 1986 absolvoval Vysokú školu politickú a o osem rokov neskôr postgraduálne štúdium obchodného práva. Od roku 1991 sa v Strane demokratickej ľavice profesionálne zaoberá otázkami komunálnej politiky. V roku 1999 sa stal predsedom Rady...

Viktor Nižňanský, splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy

Narodil sa 25. apríla 1953 v Piešťanoch. V rokoch 1971 - 1976 navštevoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, stavebnú fakultu, katedru ekonomiky a riadenia. V rokoch 1976 - 1986 pracoval ako urbanistický ekonóm v Stavoprojekte Piešťany. Od roku 1986 do roku 1989 bol jeho...

Roman Václavík, vedúci ekonomickej sekcie Smeru

Narodil sa 28. marca 1970 v Bruntáli na severnej Morave. V roku 1992 ukončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, fakultu podnikového manažmentu, odbor ekonomika priemyslu. Do roku 1993 pracoval vo firme Václavík a synovia a bol ekonómom v Portáli. V rokoch 1993 až 1995 pôsobil ako vedúci expozitúry Národnej...

Jozef Kojda, prezident Prezídia Fondu národného majetku SR

Narodil sa 27. mája 1966. Absolvoval Národohospodársku fakultuna Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1991 - 1992 bol poverený vedením odboru malej privatizácie na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR. V rokoch 1992 - 1994 pôsobil ako ekonomický poradca primátora...

Slovník cudzích slov uvádza privatizáciu ako "predaj štátneho alebo vládneho majetku spravidla zo znárodnených odvetví alebo obchodných činností súkromným podnikateľom". Na Slovensku sa počnúc rokom 1991 v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie odštátnilo približne 500 podnikov v hodnote vyše 87 miliárd korún. Druhá vlna sa začala v roku 1993 a takýmto spôsobom prešlo do...

Etika v žurnalistike. Každý o nej rozpráva, ale nik ju zatiaľ presne nedefinoval. V dnešných pomeroch však možno povedať, že sa končí tam, kde sa začínajú finančné možnosti vydavateľa.

Etika išla stále ruka v ruke s objektívnosťou, no dnes vám takmer každý renomovaný novinár povie, že skutočná objektívnosť vlastne neexistuje. Jedným z najčastejších...

Ján Füle, predseda Slovenského syndikátu novinárov

Narodil sa 7. júla 1963 v Nových Zámkoch. Po maturite na Gymnáziu na Einsteinovej ulici začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na Katedre žurnalistiky. V rokoch 1986 až 1990 pôsobil v Novom Slove. Odtiaľ odišiel do Národnej obrody, kde pracoval ako parlamentný spravodajca. V rokoch...

Vojtech Tkáč

Narodil sa 2. marca 1949 v Rudňanoch. Po ukončení Právnickej fakulty UK v roku 1972 začal pracovať ako asistent na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. V roku 1976 ukončil ašpirantské minimum, v roku 1980 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a o dva roky neskôr ho vymenovali za docenta v odbore pracovné právo. Od decembra 1987 pracoval na...

Ľubomír Fogaš

Narodil sa 12. decembra 1950 v Podolí, okres Trenčín. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) v roku 1974 nastúpil na Katedru občianskeho a rodinného práva PF UK. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 1985 ho vymenovali za docenta pre odbor občianske právo. Bol členom vedeckej rady a členom...

Pavol Rusko

Rodák spod Tatier, Liptovského Mikuláša, narodený 20. augusta 1963. Po maturite na matematickom gymnáziu v Liptovskom Hrádku pokračoval v štúdiu žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia, od roku 1985 až do roku 1993, pôsobil v Slovenskej televízii na viacerých postoch ako manažér umeleckého centra, šéf sekcie...

Verdikt v prípade vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka Najvyšší súd SR minulý týždeň nevyriekol. Obvinenia Mikuláša Černáka z trestného činu brania rukojemníka a vraždy spomínaného Poliaka vrátil senát opäť Krajskému súdu v Banskej Bystrici.

Vedúci úradu ministerstva spravodlivosti Daniel Lipšic v nedeľňajšej relácii O päť minút dvanásť označil toto...

Ladislav Pittner
Narodil sa 18. mája 1934 v Malackách. V rokoch 1950-1953 bol uväznený za údajnú protištátnu činnosť. Po prepustení z väzenia pracoval od augusta 1953 do novembra 1967 ako robotník v n. p. Tatra-Regena Bratislava, v posledných rokoch ako vedúci ekonomického úseku.V roku 1965 ukončil strednú školu a popri zamestnaní študoval v rokoch 1966-70 na Vysokej...

Juraj Trokan
Narodil sa 3. februára 1943 v Trenčianskych Tepliciach. Do roku 1960 študoval na gymnáziu v Trenčíne, neskôr po šiestich semestroch zanechal štúdium na Stavebnej fakulte v Bratislave. V roku 1970 nastúpil na prokuratúru a o osem rokov sa stal starším prokurátorom Mestskej prokuratúry v Bratislave. V roku 1990 ho zvolili za šéfa tejto prokuratúry. O rok neskôr...

Kategória