Reklama
Reklama

Archív článkov

Svetloslav Veigl, posledný žijúci básnik Katolíckej moderny

Klasik slovenskej katolíckej poézie, vychádzajúcej z tzv. čistej poézie Henriho Bremonda, kňaz a básnik Svetloslav Veigl, vlastným menom Ferdinand Veigl, sa narodil 24. decembra 1915 v Horňanoch (okres Trenčín). V roku 1932 vstúpil do františkánskej...

Anton Čavojský

Od Štedrého večera až do Troch kráľov zobrazujú Ježišovo narodenie. Pripomínajú vianočnú náladu, koledy, piesne, betlehemské hry, keď sa pri ozdobenom stromčeku stretáva celá rodina s radosťou a nádejou, aby sa aj na budúci rok takto zišla. Rezbára a zberateľa betlehemov inžiniera Antona Čavojského nestretnete len tak...

Gabriela Matznerová-Holzerová

Dňa 18. decembra 2001 sa konala verejná prezentácia knihy Neznáme Slovensko očami Rakúšanky v hoteli Danube v Bratisalve. Pri tejto príležitosti sme položili jej autorke, rakúskej veľvyslankyni pani doktorke Gabriele Matznerovej-Holzerovej pár otázok.

Vážená pani...

Juraj Migaš, veľvyslanec Misie SR pri Európskych spločenstvách

Juraj Migaš sa narodil 13. júna 1957 v Prešove. Po maturite na tamojšom gymnáziu pokračoval v štúdiu na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (1976-81) a v roku 1985 získal na Právnickej fakulte UK v...

Európska komisia nedávno zverejnila Pravidelnú hodnotiacu správu o pokroku dosiahnutom Slovenskou republikou v príprave na vstup do Európskej únie, bude slúžiť pri prijímaní rozhodnutí o postupe prístupových negociácií o rozšírení EÚ. Základom pri vypracovávaní správy boli Kodanské kritériá, ktoré prijala Európska rada v roku 1993.

V súvislosti s plnením...

Ivan Korčok, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky Ministerstva zahraničných vecí SR

Ivan Korčok sa narodil 4. apríla 1964. Absolvoval Obchodnú fakultu VŠE v Bratislave, postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov na Inštitúte medzinárodných vzťahov pri UK v Bratislave...

Ladislav Ďurkovič, koordinátor aktivít občianskeho zduženia Ži a nechaj žiť

Ladislav Ďurkovič sa narodil 1. apríla 1974 v Košiciach. V tom istom meste vyštudoval gymnázium. Desať rokov pracoval v občianskych združeniach, neskôr v Grémiu tretieho sektora. Dnes je koordinátorom...

Klára Orgovánová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Klára Orgovánová (1956) vyštudovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach, odbor psychológia a v roku 1985 získala doktorát z klinickej psychológie. Po absolvovaní štúdia pracovala v Psychiatrickej liečebni v Prešove, v rokoch 1990-1991 pôsobila na...

Helmut Zilk, legenda európskej politiky a žurnalistiky

Viedenský rodák (narodený 9. júna 1927), syn zamestnanca tlačiarne, vyštudoval filozofiu, psychológiu, pedagogiku a germanistiku, promoval na viedenskej univerzite a prednášal na viacerých domácich i zahraničných inštitútoch. Medzitým publikoval predovšetkým v odborných časopisoch...

Etela Farkašová, prozaička a filozofka

Narodila sa 5. októbra 1943 v Levoči. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde prednáša epistemológiu (teóriu poznania), ale zaoberá sa aj vzťahom literatúry a filozofie a feministickou filozofiou. Vydala deväť prozaických kníh - v...

Milan Gacík, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR

Aj keď sa Milan Gacík narodil 13. augusta 1958 v Opave, detstvo prežil na Kysuciach, kde aj vychodil školy od základnej po maturitu. Za vysokoškolským vzdelaním ho osud zavial až na východ republiky, na Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove a do srdca...

Jozef Migaš, predseda Národnej rady SR a SDĽ ´

Narodil sa 7. januára 1954 v Pušovciach, okres Prešov. Po absolvovaní gymnázia v Prešove pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity v Kyjeve. Pracovať začal v Slovenskej akadémii vied v Košiciach. Neskôr pôsobil ako...

Zdeněk Šámal, šéfredaktor spravodajskej televízie TA3

Zdeněk Šámal sa narodil 6. júla 1966. V roku 1990 ukončil štúdium na Fakulte sociálnych vied UK v Prahe, odbor žurnalistika. V rokoch 1991 až 2000 pracoval v spravodajstve Českej televízie (ČT). Postupne pôsobil v tejto inštitúcii v zahraničnej rubrike ako reportér a moderátor. V...

Richard Rybníček, zástupca Českej produkční invest na Slovensku

Narodil sa 7. novembra 1969. Po štúdiu na FiF UK v Bratislave, odbor filozofia - žurnalistika, absolvoval tri semestre politológie na univerzite v Bonne. V roku 1992 pracoval v Československej tlačovej kancelárii, po rozdelení ČSFR od roku 1993 ako spravodajca Českej...

Ana Revengová a Carlos Silvo Jauregu, vedúci tímu Svetovej banky

Ana Revengová a Carlos Silvo Jauregu sú vedúcimi skupiny odborníkov Svetovej banky, ktorí pripravili štúdiu Slovenská republika: štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce. Autori sa v jej rámci (na základe údajov z roka 1996, keďže novšie k dispozícii neboli...

Ivan Mičko, novinár

Narodil sa 9. augusta 1948. Po štúdiu na SVŠT v Bratislave začal v roku 1971 pracovať ako novinár. V roku 1983 ukončil štúdium na Fakulte žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe. Do roku 1991 pôsobil ako rozhlasový redaktor, reportér a publicista. Dlhé roky sa venoval zahraničnej...

Nasir Jalili, predstaviteľ Zväzu Afgancov na Slovensku

Nasir Jalili sa narodil 14. septembra1961 v Kábule. V roku 1978 skončil gymnázium v Afganistane. Od roku 1979 do roku 1980 študoval na Lekárskej fakulte Kábulskej univerzity. V auguste 1980 prišiel na Slovensko a v Senci absolvoval ročnú jazykovú...

Generál Anton Rašla, spoluzakladateľ povstaleckého Nového slova

Po letných prázdninách sme mali netradičné stretnutie Klubu nového SLOVA, na ktoré sme pozvali jubilanta, účastníka protifašistického hnutia, jedného z tých, čo stáli pri zrode povstaleckého Nového slova, obžalobcu Jozefa...

Miro Smolák, galerista a podnikateľ v oblasti kultúry, zakladateľ a majiteľ Galérie MIRO

Miro Smolák sa narodil 12. septembra 1951 v Starine. V rokoch 1971-77 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Pôsobil ako...

Katarína Bajcúrová, generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie

Katarína Bajcúrova sa narodila 7. septembra 1957 v Prešove. Štúdium odboru veda o výtvarnom umení absolvovala na Filozofockej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografických a závažných...

Pavol Múdry, generálny riaditeľ Slovenskej tlačovej agentúry (SITA)

Pavol Múdry (narodený 31. augusta 1950) bol po ukončení strednej školy a odboru angličtina-telovýchova na UK v Bratislave do roku 1992 asistentom na Vysokej škole ekonomickej. Po novembri 1989 začal pracovať v TASR,...

Ivan Čeredejev, generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR)

Ivan Čeredejev (narodený 5. marca 1952) po ukončení Stavebnej fakulty na SVŠT v roku 1976 začal pracovať ako stavebný inžinier. V roku 1993 nastúpil do medzinárodnej redakcie TASR, o rok neskôr sa stal jej vedúcim. Po...

Ján Tužinský, predseda Spolku slovenských spisovateľov

Ján Tužinský je rodák zo Zlatých Moraviec (narodil sa 28. marca 1951). Po maturite na tamojšom gymnáziu začal síce študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, napokon však absolvoval štúdium teórie kultúry na...

Michal Tober, hovorca poľského Zväzu demokratickej ľavice (SLD)

Narodil sa 10. apríla 1975 vo Varšave. Absolvoval Právnickú fakultu Varšavskej univerzity. Patrí medzi zakladateľov SLD, pôsobí v jeho celoštátnej rade a vo výkonnom výbore. Od roku 1999 je hovorcom tejto strany a zároveň...

Ivan Štefunko, predseda Mladej demokratickej ľavice (MDĽ)

Narodil sa 4. marca 1977 v Poprade. Po ukončení tamojšieho gymnázia študoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde založil Asociáciu frankofónnych študentov (EFPOLIT). Neskôr absolvoval ročný študijný pobyt na...

Stránky

Kategória

Autor