Reklama
Reklama

Archív článkov

Diskriminácia žien sa dnes marginalizuje. Nevšímajú si ju v podstate politici ani masmédiá, a to, o čom sa nepíše a nehovorí, neexistuje. Poľská Demokratická únia žien preto zorganizovala vo Wroclavi v dňoch 9. - 11. marca 2001 konferenciu pod názvom "Garancia rovnosti žien a mužov v Európe - dnešná situácia a vyhliadky do budúcnosti". Zúčastnili sa na nej poľské odborníčky,...

Kategória

Autor