Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Každý sa zrejme stotožní s tvrdením, že počas niekoľkých uplynulých rokov sa v našej spoločnosti objavila opäť sociálna vrstva, o ktorej sme sa nazdávali, že patrí definitívne minulosti. Je to novodobá buržoázia, pohŕdavými jazykmi často nazývaná aj vrstvou rýchlozbohatlíkov, rýchlokvasených veľkoobročníkov, alebo jednoduchšie vrstvou mafiánov, zbojníkov, zlodejov a netvorov....

Viacerí, najmä zahraniční samozvaní experti, sa nás už roky a s výdatnou pomocou žurnalistických diletantov vytrvalo pokúšajú presvedčiť o tom, že niečo ako vyspelosť krajiny, dosiahnutý stupeň civilizačného vývoja, je určený predovšetkým technologickou vyspelosťou. Inými slovami, krajina v ktorej ľudia (nezriedka prisťahovalci) spravidla úplne...

Istú časť zo smutnej galérie našich politikov charakterizujú hojné výroky o hrdosti, ktorú by Slováci mali prejavovať vo vzťahu k svojmu národu a k svojim predkom. Nemožno si nevšimnúť, že táto nesporná pravda sa akosi míňa účinkom. Na druhej strane sa tomu ani nemožno čudovať, obzvlášť, keď vezmeme do úvahy biednu inteligenčnú a argumentačnú úroveň tých, ktorí sa...

Je známou skutočnosťou, že slovenský jazyk robí občanom tzv. vyspelých krajín nemalé problémy. Jednoduché porovnanie s našimi deťmi, ktorým hovorenie slovenčinou nerobí žiadne problémy (ba občas je potrebné ich násilne v tom hovorení krotiť), nás núti položiť si otázku, prečo sa vlastne o týchto krajinách hovorí ako o "vyspelých". V duchu slovenských...

Domnievame sa, že je načase aby sa nielen neviditeľná ruka trhu, ale aj pataveda jasne vyjadrila k charakteru spoločnosti ako takej. Závažným omylom všetkých prognostikov, futurológov a iných "vedcov" je tvrdenie, že ľudstvo stojí na prahu informačnej spoločnosti. Na jasných, konkrétnych a nespochybniteľných príkladoch ukážeme, že ľudstvo je už dávno hlboko v - dezinformačnej...

Zdá sa, že Slováci poznali niekoľko vývojových modelov robotov, ktoré sa vzájomne líšili prinajmenšom spôsobom pohonu. Dôkazom sú nasledovné slovné spojenia. Pre parný pohon je ich viacero (páli mu to / vyfučalo mu to z hlavy / utekal koľko mu para stačila / käčka sa mu parí / tak cigáni, až sa mu z hlavy kúri / je pod parou / naparuje sa / rozpálila ho...

Azda každý používateľ slovenčiny sa stretol so slovnými spojeniami, ktoré pri bližšom skúmaní nevyhnutne vyvolávajú údiv ako vymykajúce sa realite a odporujúce logike. V rámci nášho dlhodobého projektu výskumu histórie slovenského národa sme s najväčšou pravdepodobnosťou odhalili doteraz nepoznané okolnosti života našich predkov, ktoré týmto predkladáme...

Slovo "manažment" sa v našom jazyku objavilo len relatívne nedávno. Bolo by však chybou z tejto skutočnosti dedukovať, že Slovensko nemá vlastnú históriu v tejto oblasti a teda, že sme odsúdení na trpné preberanie zahraničných poznatkov, obzvlášť z USA. Žiaľ, na Slovensku sa príliš často stretávame so skresleným, romantizujúcim pohľadom na mnohé osobnosti našej histórie....