Reklama
Reklama

Archív článkov

Parky patria k energeticky náročným ekosystémom, ku ktorým treba dodávať energiu zvonka na ich údržbu a existenciu. Za park možno považovať aj les, ten je však samoobnoviteľný, má kumulatívnu funkciu viazanej energie, produkuje respiračné plyny. Pokiaľ človek zasahuje to takéhoto unikátneho systému, musí mať na zreteli, že porušuje najvyšší princíp existenčna hmoty...

Vkročením do nového tisícročia ľudstvo vstúpilo aj do oblasti tajov základov života. Tie ležia v molekulárnej úrovni DNA, ktorá je formou existencie živej hmoty. Poznanie vnútornej štruktúry genetickej "pamäti" každej bunky, ale i nebunkových štruktúr, vytvorili podmienky na manipulácie s genetickou informáciou.

Genetická informácia je vlastnoť živej...