Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Sme suverénna republika. Máme právny štát a demokratický vládny režim. Máme však aj morálku, ktorá by hodnotovo napĺňala náš právny systém, ktorá dáva demokratickým inštitúciám reálny zmysel? Nedávno moja známa skonštatovala, že už ani nevníma hospodársku kriminalitu ako zločin. Zvykla si na hlučné privatizačné kauzy, ktoré sa po krátkych mediálnych explóziách vytratia do ticha...

V septembri sa na prerokovanie do pléna NR SR dostane návrh zákona o vysokých školách a o ich financovaní. Mladá demokratická ľavica (MDĽ) už vlani rozbehla petičnú akciu proti poplatkom za vysokoškolské štúdium pod heslom Vzdelanie nie je tovar.

Mladí ľavičiari zatiaľ získali vyše 40 tisíc podpisov - potrebných je stotisíc. Pri príležitosti 10. výročia...

Národná rada SR nahradila 15. mája pôvodný zákon o odpadoch z roku 1991. Nešlo tu len o harmonizáciu slovenského práva s európskym acquis communautaire, no najmä o zmenu orientácie odpadového hospodárstva na preferenciu využívania odpadov pred ich likvidáciou.

Prvý raz od vzniku SR v roku 1993 sa medzirezortné pripomienkové konanie otvorilo aj pre...

Návrh KDH na začlenenie klauzuly o ochrane nenarodeného života do Ústavy SR rozprúdil verejnú diskusiu. Škoda len, že nasledovala až po predložení tohto návrhu.

Morálku slovenských občanov však len ťažko možno vylepšiť zákazmi, a ideológia (hoci kresťanská - stále je to ideológia) transplantovaná do zákona určujúceho pre celú spoločnosť sa na začiatku 21...

Irmtraut Karlssonová

Irmtraut Karlssonová, narodená v roku 1944, vyštudovala psychológiu, bola päť rokov generálnou tajomníčkou Ženskej internacionály, dvanásť rokov pôsobila ako poslankyňa za SPÖ (Socialistickú stranu Rakúska) v rakúskom parlamente a následne pracovala v Rade Európy. Hoci tvrdí, že je vlastne na dôchodku, je neustále veľmi aktívna,...

- to boli na kongrese SES často citované slová veľkého Berlínčana Willyho Brandta, ktorý roky pôsobil vo funkcii starostu západnej časti tohto históriou presiaknutého mesta a v 70. rokoch sa ako spolko- vý kancelár zaslúžil svojou Ostpolitik o zblíženie Nemeckej demokratickej republiky a NSR.

Prejavy "starých harcovníkov" na scéne európskej politiky, ako...

Igor Lenský, predseda SLOVES a viceprezident KOZ SR

Nízke mzdy a nestabilná verejná správa sú najväčšou prekážkou rozvoja Slovenska - tak znie motto na vizitke Igora Lenského. Narodil sa 28. októbra 1955, po absolvovaní Právnickej fakulty UK pracoval na obvodnej a neskôr Mestskej prokuratúre v Bratislave na netrestnom úseku ako špecialista pre všeobecný...

Kľúčovou prioritou Labour Party (LP) v oblasti zamestnanosti je zabezpečenie pracovných príležitostí pre všetkých (čo je moderná definícia plnej zamestnanosti), ktoré sprevádza reforma systému a systému štátnych príspevkov v sociálnej sfére, ako je napr. podpora v nezamestnanosti. Cieľom je garantovať minimálne štandardy pre zamestnancov a vytvoriť pracovnú politiku...

Dzurindov kabinet už so Svetovou bankou (SB) vyjednáva detaily pôžičky, na ktorej sa dohodli v rámci rokovaní o vstupe Slovenska do OECD. Vláda 28. marca prijala Vyhlásenie o hospodárskej politike (vo vzťahu k monitorovaciemu programu SB), ktoré predložil vicepremiér Ivan Mikloš.

Tento dokument konzultovali s SB, na jeho základe bude Slovensku poskytnutá...

Brigita Schmögnerová

Mohli by ste v stručnosti charakterizovať daňovú reformu?

- Ide o posilnenie fiškálnej úlohy daní, o zmeny v štruktúre zdaňovania a po tretie o priblíženie našej daňovej sústavy k legislatíve EÚ. Reforma je rozdelená do troch etáp: prvá sa začína v roku 2002. K 1. 1. 2002 predpokladáme novelizáciu zákona o dani...

Minister Peter Magvaši sa pri svojom výklade širších ekonomických súvislostí nezamestnanosti a výkonnosti ekonomiky v posledný marcový víkend v Sládkovičove rozohnil tak, že si musel zložiť sako. Seminár pod názvom Mladí za zamestnanosť mladých zorganizovala Mladá demokratická ľavica.

Zástupcovia Národného úradu práce (NÚP) Rastislav Kočan a Marián Hloža...

Peter Magvaši

Na seminári Mladí za zamestnanosť mladých sa hovorilo o modelovom projekte zameranom na zlepšenie zamestnanosti mladých, ktorý sa testoval na šiestich slovenských okresoch. Nakoľko sú tieto pracovné miesta perspektívne z dlhodobého hľadiska?

- To treba rozdeliť na dve zložky: dlhodobo nezamestnaní na verejnoprospešných...

Diskriminácia žien sa dnes marginalizuje. Nevšímajú si ju v podstate politici ani masmédiá, a to, o čom sa nepíše a nehovorí, neexistuje. Poľská Demokratická únia žien preto zorganizovala vo Wroclavi v dňoch 9. - 11. marca 2001 konferenciu pod názvom "Garancia rovnosti žien a mužov v Európe - dnešná situácia a vyhliadky do budúcnosti". Zúčastnili sa na nej poľské odborníčky,...

Jarná konferencia Labour Party (LP) s názvom Ďalšie kroky pre Britániu, ktorá sa konala v polovici februára v Glasgowe, bola stretnutím najvyšších predstaviteľov strany s členskou základňou, prezentáciou dosiahnutých výsledkov a diskusiou o dopadoch politických rozhodnutí na odbory a miestnu samosprávu. Šlo aj o prípravu členov na praktickú agitačnú činnosť v kampani pred...

J. E. František Dlhopolček

Na konferenciu Labour Party v Glasgowe boli pozvaní aj zahraniční diplomati, medzi ktorými nechýbal veľvyslanec SR vo Veľkej Británii, J. E. František Dlhopolček. Položili sme mu niekoľko otázok súvisiacich s našou snahou o členstvo v Európskej únii.

Vaša excelencia, na konferencii sa veľa hovorilo o tom, že Veľká...