Reklama
Reklama

Archív článkov

Takým je Jaroslav Uhel, ktorý sa po celý svoj tvorivý život zaoberá maľbou a nielen ňou. Narodil sa 18. januára l954 v mestskej časti Liptovského Mikuláša, v Palúdzke. Vyše dve desaťročia sa venuje maľbe, no i grafickému a knižnému dizajnu a ilustráciám. Ťažisko jeho tvorby tvorí najmä komorná maľba závesných obrazov.

Uhelova umelecká činnosť je však u...

Kategória

Autor