Reklama
Reklama

Archív článkov

Životné partnerstvo sa nemôže uzavrieť so ženatým mužom alebo vydatou ženou. Životné partnerstvo môžu uzavrieť dve osoby rovnakého pohlavia, len ak sú staršie ako 18 rokov. Žiadna výnimka z tejto podmienky sa nepripúšťa. Navrhuje sa zmena zákona o matrikách a zavedenie novej knihy popri knihe manželstiev. Ustanovuje sa možnosť voľby spoločného priezviska životných partnerov. Ustanovuje...

S ktorým variantom návrhu zákona o vysokých školách sa najviac stotožňujete a prečo?

Milan Ftáčnik, minister školstva SR: Politicky sa najviac stotožňujem s myšlienkou bezplatného vzdelávania, teda s presadením princípu, aby študenti v dennom aj v externom štúdiu mohli študovať zadarmo. Napriek tomu, že formálne je naše vzdelávanie bezplatné, vyše 15...

Katolícka cirkev nepokladá homosexualitu ako takú za hriech.

Homosexuálni ľudia sú zvrhlí, perverzní, sadomasochistickí, alebo vulgárni.

Sexualita, jej prežívanie a pociťovanie u homosexuálnych a heterosexuálnych ľudí sú zhodné, len objekt, na ktorý sa zameriavajú, je odlišný.

Homosexuálny človek je...

Zákon o zdravotnom poistení sa novelizoval už sedemkrát. V teraz navrhovanom znení sa počíta so zriadením Úradu spoločných zdravotných poistení, ktorý by mal združovať zdroje zdravotného poistenia. Tým by sa mala dosiahnuť zmena financovania zdravotných poisťovní.

Nakoľko je potrebné zriadenie Úradu spoločných zdravotných činností a na čo...

Reforma verejnej správy ohrozila stabilitu vládnej koalície. Po minulotýždňovom rokovaní o počte vyšších územných celkov (VÚC) pohrozila SMK opäť odchodom z vlády. Parlament totiž schválil model 8+8, namiesto vládou navrhovaných dvanástich VÚC. Pri tomto hlasovaní sa dokonca k časti koalície pridala aj opozícia. Proti ôsmim VÚC boli poslanci za SMK, KDH, traja nezávislí...

Ak by parlament minulý týždeň neschválil počet vyšších územných celkov (VÚC), zabrzdil by sa podľa vás celý proces reformy?

Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska: Absencia rozhodnutia o počte VÚC nebola hlavnou príčinou zabrzdenia reformy verejnej správy. Samotný počet celkov je väčšmi formálnou stránkou. Skutočnú "brzdu" vidieť v tom...

Minulý týždeň Okresný súd v Bratislave zastavil trestné stíhanie exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana Lexu v kauze údajného zavlečenia syna bývalého prezidenta Michala Kováča do cudziny. Dôvod tohto rozhodnutia bola platnosť amnestií bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara. Celá kauza sa ťahá už od roku 1995, kedy došlo koncom augusta k tomuto skutku. Po...

Už niekoľko týždňov sa vo verejnosti prepiera kauza predaja Slovenskej plavby a prístavov (SPaP). Niekoľkých politikov sme sa preto opýtali, aké by bolo najvýhodnejšie riešenie tohto problému.

Jozef Kojda, prezident FNM: Členovia Výkonného výboru a Prezídia FNM rešpektovali odporúčanie vlády, hlasovali za zrušenie verejnej obchodnej súťaže a zaviazali sa...

Minulý týždeň dal minister hospodárstva Ľubomír Harach Fondu národného majetku k dispozícii nominácie na obsadenie postov v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) po jeho transformácii na akciovú spoločnosť. Avšak minister do predstavenstva a dozornej rady nenominoval súčasného šéfa plynárov Pavla Kinčeša a doterajšieho predsedu dozornej rady Ladislava Krajňáka. Práve títo...

Kresťanskí demokrati predkladajú návrh zákona, ktorým by sa mal zmenšiť počet členov vlády z 20 na 13, čo by malo údajne priniesť úsporu štátneho rozpočtu až 528 miliónov Sk. Viacerým politikom sme položili otázku: Ste za redukciu počtu členov vlády? Ak áno, o koľko osôb?

Pál Csáky, vicepremiér (SMK): To sa realizuje po voľbách pri zostavovaní novej...

Pred niekoľkými týždňami sme vás informovali o vládnej sieti Govnet, ktorá má spojiť jednotlivé subjekty štátnej správy od Úradu vlády až po jednotlivé okresné či obecné úrady. O tomto projekte sa začalo rozprávať ešte za vlády Vladimíra Mečiara, keď štát podpísal značne nevýhodnú zmluvu so spoločnosťou KISS. Kabinet Mikuláša Dzurindu chce však v realizácii Govnetu pokračovať....

Aké povinnosti má občan pri sčítaní obyvateľstva a aké sankcie mu hrozia v prípade ich nedodržania?

Peter Mach, predseda Štatistického úradu SR: Sčítanie obyvateľov patrí k najvýznamnejším štatistickým zisťovaniam. Jeho význam potvrdzuje i to, že jeho vykonanie upravuje priamo osobitný zákon č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov. Ten určuje, že každý je...

Prvého mája sa v Bratislave konali tri mítingy, ktoré zorganizovali KSS, SDĽ a anarchisti. Niekoľkých účastníkov sme sa opýtali: Aká bude nezamestnanosť na konci vládneho obdobia kabinetu Mikuláša Dzurindu? Prečo je podľa vás, taká abnormálne vysoká?

Jozef Ševc, predseda ÚV KSS: Zrejme okolo 22 percent, do konca volebného obdobia sa im už nič markantného...

Ako už na inom mieste spomíname, minulý týždeň sa uskutočnila konferencia s názvom Politológia, politika, médiá a vice versa na Slovensku. Účastníkom sme pri tejto príležitosti položili otázku: Do akej miery sa podľa vás dodržiavajú etické pravidlá v slovenských médiách?

Ľubomír Andrassy (poslanec NR SR): Veľkým problémom celej spoločnosti je to, že sa...

Ako slovenská legislatíva upravuje postih voči majiteľom bojových psov v prípade, že napadnú človeka?

Daniel Lipšic, vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR: Naša legislatíva nerozlišuje medzi bojovými a inými plemenami psov. U nás je trestnoprávne zodpovedný majiteľ alebo iná za psov zodpovedná osoba, ak tento pes spôsobí zdravotnú ujmu alebo až smrť...

V súčasnosti sa začínajú viesť diskusie o mene nového ombudsmana. Tento inštitút ochrancu ľudských práv sa objavil v novelizovanej ústave. Poslancov NR SR sme sa spýtali: Aké kritériá by mal spĺňať ombudsman a máte nejaký tip na tento post?

Peter Kresák (SOP): Základné vlastnosti ombudsmana zakotvuje ústava. Podľa mňa by to mal byť človek, ktorý nemusí...

Minulý týždeň priniesol denník Sme informáciu, že Strana demokratickej ľavice neplatí odvody za svojich zamestnancov do Sociálnej poisťovne, ktorá má v súčasnosti značné problémy so získavaním financií na vyplácanie dôchodkov. Isté finančné záväzky voči poisťovni má aj HZDS-ĽS a KDH. Riaditeľovi Sociálnej poisťovne sme preto položili otázku: Ktoré politické subjekty a štátne...

Počas minulého týždňa sa objavili hanlivé nápisy nielen v Bratislave a Košiciach, ale aj v Békešskej Čabe v Maďarsku. Predstavitelia SMK v tejto súvislosti podali trestné oznámenia na neznámeho páchateľa. Niektorým poslancom sme položili otázku: Akým spôsobom chce vaša strana prispieť k zlepšeniu sloven- sko-maďarských vzťahov na Slovensku?

Milan...

Je možné váš návrh týkajúci sa jedného dňa voľna v mesiaci pre matky s deťmi do 15 rokov realizovať v praxi a za akých podmienok?

Monika Beňová, generálna manažérka Smeru: Uvedomujem si, že v prvom rade treba získať pre tento návrh zákona potrebnú podporu poslancov v NR SR. Obrátila som sa listom na všetky parlamentné strany. Zatiaľ som dostala odpoveď...

Za akých podmienok je STV schopná uhradiť svoje dlhy voči Slovenským telekomunikáciám (ST) do 15. marca 2001?

Milena Rážová, vedúca Komunikačného centra STV: K 28. 2. 2001 bol celkový stav záväzkov STV spolu 1, 02 miliardy korún. Dlh, ktorý má STV voči ST, začal vznikať od zvýšenia cien po odsúhlasení uznesenia vlády v roku 1996. Už pri jeho...

Na ostatnej schôdzi parlament odmietol novelu volebného zákona. Tú predložil nezávislý poslanec a predseda Smeru Robert Fico. Navrhoval v nej zvýšenie kvóra na vstup do Národnej rady SR z terajších päť na sedem percent. Dvoj- a trojkoalícia by zase potrebovala minimálne 14 percent voličských hlasov, štvor- a päťkoalícia 21 percent. Niektorým predstaviteľom politických strán...

Myslíte si, že odpustenie penále neplatičom do Sociálnej poisťovne prinesie nejaký efekt?

Miroslav Knitl, riaditeľ Sociálnej poisťovne: Riešenie pohľadávok je prioritou číslo jeden. Keď si uvedomíme, že Sociálna poisťovňa má vyše 51 miliárd pohľadávok, tak je potrebné okrem štandartných metód - exekúcie a súdneho rozhodnutia - hľadať nové, netradičné...

V piatok sa síce vládnej koalícii podarilo schváliť novelu ústavy, no pred sebou má ešte ďalšiu veľkú skúšku - reformu verejnej správy. Predpokladá sa, že v rámci rokovania o nej bude najväčšia diskusia okolo vzniku Komárňanskej župy. Istý čas dokonca predstavitelia Strany maďarskej koalície podmieňovali vznikom tejto župy svoje zotrvanie vo vláde. Niekoľkých poslancov sme sa...

Aké aktivity vyviniete v rámci programu Budovanie multikulturárnej spoločnosti na Slovensku, ktorý v týchto dňoch rozbiehate?

Eduard Chmelár, prezident Inštitútu pre solidárnu spoločnosť (ISOS): Cieľom programu je zakotviť multikulturalizmus do ústavného rámca našej republiky, prijať zákonnú normu, ktorá zaviaže štát ochraňovať kultúrnu a rasovú...

Aké sú klady a zápory prechodu zriaďovateľských kompetencií učilíšť pod krajské úrady?

Vladislav Rosa, hlavný inšpektor SR: Rezorty napriek zriaďovateľskej kompetencii nemajú legálne právo vstupovať do otázok výchovy a vzdelávania (pedagogická oblasť riadenia) a nenesú zákonnú zodpovednosť za výsledky. Napriek tomu sa zvykovo udomácnila duplicita riadenia a s tým...

Stránky