Reklama
Reklama

Archív článkov

Slovenská lekárska komora (SLK) oslávi 3. decembra 2001 desiate výročie svojho vzniku. Bezpochyby sa zaslúžila o urýchlenie pri presadzovaní transformácie zdravotníctva. Žiaľ, nevyhla sa ani chybám. SLK sa usilovala aj o presadzovanie takých požiadaviek, ktorých podmienky na realizáciu jednoducho objektívne nedozreli. Alebo sa zámerne...

Po nástupe nového osadenstva na Ministerstvo zdravotníctva SR ustanovili dobre platenú skupinu odborníkov - tzv. Transformačnú radu. Napriek heroickému úsiliu sa jej nepodarilo dosiahnuť želané zvýšenie finančných zdrojov - o. i. aj v rámci odvodovej povinnosti štátu voči pracovne neaktívnym občanom.

Príčina? Nepodarilo sa splniť podmienku ministerstva...

Tragédia súčasného stavu zdravotníctva tkvie okrem iného aj v tom, že všetci jeho kapitáni nemali s jeho riadením žiadne, resp. len minimálne skúsenosti. Tí, ktorí niečomu rozumeli, boli "odídení" do postov, z ktorých len obmedzeným spôsobom mohli ovplyvňovať jeho (bezproblémový!?) chod, teda pozitívny rozvoj.

Koľko sme sa od zodpovedných kormidelníkov...

Nová vláda si bude musieť určiť v zdravotníctve dve základné priority: aký systém vlastne chceme mať a čo pre pacienta dokáže urobiť. Ostatné nie je podstatné. Vinníci za súčasný stav by mali byť exemplárne potrestaní, lebo rozkrádať tento rezort je jednou z najhorších perverzít našej hektickej doby. Niektorí ministri i riaditelia zdravotníckych zariadení budú musieť preukázať...

Od decembra 1989 sa na čele rezortu zdravotníctva vystriedalo osem ministrov (Novák, Rakús, Soboňa, Belohorská, Šagát, Javorský, Šagát, Kováč). Pri istej dávke zjednodušenia sa dá povedať, že čo minister, to nová, resp. inovovaná koncepcia chápania transformácie zdravotníctva, minimálna ochota kontinuálne nadväzovať na pozitívne kroky svojich predchodcov.

...

Rokovanie parlamentu zo 17. mája, ktoré schválilo v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh novely zákon o zdravotnom poistení a financovaní zdravotného poistenia, sa zapíše do histórie transformácie zdravotníctva ako jeden z ďalších nesystémových krokov súčasnej vlády.

Skoro tej istej vlády, ktorá v auguste roku 1994 v parlamente prijala predmetný...

Presne 26. marca 2001 sa otvárali obálky na ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku, kde sa malo rozhodnúť, kto vstúpi do privatizácie strategického štátneho podniku Imuna Šarišské Michaľany.

Imuna okrem krvných derivátov z bezpečnej slovenskej krvnej plazmy vyrába aj diagnostické prípravky, živné pôdy, infúzne roztoky, biopreparáty,...