Reklama
Reklama

Archív článkov

Tradičný spor medzi ľavicou a pravicou spočíva v otázke štátu. Stará ľavica presadzuje tzv. maximálny štát, pravica - resp. jej ultraliberálne krídlo - minimálny štát. Ultraliberáli sa opierajú o zjednodušené chápanie trhového mechanizmu a preceňovanie jeho pozitívnych výsledkov podľa zásady, že trh všetko vyrieši.

Reaganomika presadzovala ako jeden zo...

Na Slovensku sa bežne neinformuje o vývoji príjmovej diferenciácie meranej tzv. Giniho koeficientom. Údaje o ňom získané na základe výberového skúmania spred niekoľkých rokov sú už zastaralé, a preto sa v tejto chvíli môžeme opierať iba o náhradné údaje - napr. o mzdovej diferenciácii - a o empirické zistenia. Chýbajú tiež údaje o rozdelení majetku, ktoré sa budú dať získať...

Prvou podmienkou vyrovnaného hospodárskeho rastu je udržanie makroekonomickej stability. Moderná ľavica sa dištancuje od keynesiánstva v tom smere, že nepreceňuje úlohu dopytu a osobitne verejných investícií na úkor schodku štátneho rozpočtu (ŠR) a neudržania inflácie. Za Mečiarovej vlády sa síce dosahovali vyššie miery rastu HDP ako dnes, no tento rast súčasne...

Táto úvaha vznikla nad knižkou Anthony Giddensa Tretia cesta: Obnova sociálnej demokracie (Mladá fronta, Praha 2001). Upozornil ma na ňu minister práce a sociálnych vecí Peter Magvaši a ja by som na ňu chcela upozorniť čitateľov SLOVA. Vzhľadom na jej rozsah ju bolo treba rozdeliť do viacerých častí a uverejňovať postupne.

Diskusia o socializme a...

Napriek tomu, že mnohé jednotlivé rozhodnutia vlády možno kritizovať, základné smerovanie hospodárskej politiky sa ukázalo ako opodstatnené. Slovenská republika sa vydala cestou stabilného a udržateľného hospodárskeho rastu.

V prvom štvrťroku roka 2001 dosiahla krajina najvyšší štvrťročný rast za obdobie dvoch rokov. V porovnaní s rovnakým obdobím...

Brigita Schmögnerová, ministerka financií

Vo svete je máloktorý minister financií obľúbený, naopak, skôr sa stáva terčom kritiky i nadávok zo všetkých strán. Nik nemá voči nemu zľutovanie. Dokonca ani tých niekoľko žien, strážkyň štátnej pokladnice, na tom nebýva lepšie. O to sme boli radšej, že si ministerka Brigita Schmögnerová hneď na prvý raz našla...

Brigita Schmögnerová

Mohli by ste v stručnosti charakterizovať daňovú reformu?

- Ide o posilnenie fiškálnej úlohy daní, o zmeny v štruktúre zdaňovania a po tretie o priblíženie našej daňovej sústavy k legislatíve EÚ. Reforma je rozdelená do troch etáp: prvá sa začína v roku 2002. K 1. 1. 2002 predpokladáme novelizáciu zákona o dani...