Reklama
Reklama

Archív článkov

Pod organizačnou gesciou MZV SR sa 14. mája 2001 uskutočnil prvý konvent predstaviteľov vlády, parlamentu, politických strán, záujmových združení, cirkví, mimovládnych organizácií a akademických kruhov na tému Európska budúcnosť Slovenska. Naštartovala sa tak dôležitá celonárodná diskusia o tom, v akej Európe chceme žiť.

Diskusia by sa nemala orientovať...