Archív článkov

Milan Ftáčnik: Nezaoberajme sa sami sebou Pavel Koncoš: Prirýchlo sme odstúpili od princípov Peter Weiss: Hľadajme to, čo nás spája

Po novembri 1989 sa veľa hovorilo o novej spoločenskej zmluve s občanmi. Teraz sa o tom akosi mlčí. Je ešte vôbec potrebná? A nepotrebovali by ste v Strane demokratickej ľavice (SDĽ) najmä vlastnú - vnútornú politickú...

Ak chce Slovensko prekonať obrovskú nezamestnanosť, príkre sociálne nerovnosti a veľké rozdiely medzi regiónmi a dať životnú perspektívu mladým ľuďom, musí sa modernizovať a prekonať ekonomické zaostávanie za vyspelými krajinami, ktoré sa dá vyjadriť jedným číslom - hrubý domáci produkt na obyvateľa tvorí v SR 47 percent priemeru v EÚ.

Preto, ak chce mať...

Pod organizačnou gesciou MZV SR sa 14. mája 2001 uskutočnil prvý konvent predstaviteľov vlády, parlamentu, politických strán, záujmových združení, cirkví, mimovládnych organizácií a akademických kruhov na tému Európska budúcnosť Slovenska. Naštartovala sa tak dôležitá celonárodná diskusia o tom, v akej Európe chceme žiť.

Diskusia by sa nemala orientovať...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, kde v roku 1970 ukončil strednú všeobecnovzdelávaciu školu a v roku 1975 andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tam v roku 1978 absoloval aj odbor filozofie. V rokoch 1975-89 pracoval na Ústave marxizmu-leninizmu. V roku 1985 obhájil kandidatúru filozofických vied. Na mimoriadnom zjazde...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984