Reklama
Reklama

Archív článkov

Podľa Centra pre reprodukčné práva a politiku sa Sloveská republika z hľadiska legislatívy týkajúcej sa umelého prerušenia tehotenstva zaraďuje medzi 50 krajín (40,8 % svetovej populácie) s najliberálnejším prístupom k tejto otázke.

Problematiku interrupcií na Slovensku v súčasnosti upravuje Zákon SNR č. 73/1986 Z. z. o umelom prerušení tehotenstva (UPT...

Odlišnosť názorov v politických stranách nie je ničím výnimočným. Napriek tomu si zachovávajú vnútornú i vonkajšiu súdržnosť a pri dodržaní často neformálnych pravidiel môžu byť i prínosom.

Názorové odchýlky v stranách sa terminologicky vyjadrujú rozlične, avšak zriedkakedy majú názov platformy. Skôr sa používa označenie prúd, názorová tendencia, či krídlo....