Reklama
Reklama

Archív článkov

Naše vedomosti o slovenskom vysťahovalectve a živote našich krajanov v rozličných častiach sveta sa zväčša obmedzujú na všeobecné vedomosti. Podrobnosti o tom, kde slovenské komunity žijú, ktoré významné osobnosti museli alebo chceli žiť v zahraničí, či akú činnosť vyvíjajú ich spolky, však chýbali.

Úmyselne hovoríme v minulom čase, pretože Sprievodca...

 

O obludných nacistických pokusoch na ľuďoch som sa dozvedel ešte ako študent. Informácie o týchto experimentoch v koncentračných táboroch vo mne zanechali silný dojem, ktorý bol jednou z príčin môjho neskoršieho hlbšieho záujmu o samotný fenomén nacizmu a jeho praktík.

Vtedy, ešte len na prahu dospelosti, som však netušil, aký...

Slovenské národné povstanie je vari najsledovanejším obdobím novodobých slovenských dejín. Mohlo by sa zdať, že už nie je o čom písať a nie je nad čím sa zamýšľať. Opak je však pravdou. Táto dejinná udalosť sa v mnohých neskorších historických obdobiach stala sú- časťou politického zápasu.

Po roku 1989 sa začali systematicky objavovať príspevky...

Už vyše desať rokov neexistuje v múzeu zriadenom v bývalom koncentračnom tábore Osvienčim slovenská expozícia. Expozícia bývalého Česko-Slovenska zanikla a v objekte číslo 16, kde bola umiestnená, sa následne nevytvorili nové samostatné expozície novovzniknutých republík.

Až v priebehu minulého roka došlo na základe rokovaní ministerstiev kultúry k...

V Brezne otvorili Dni židovskej kultúry. Mohlo by sa zdať, že je to paradoxné v meste, kde sa k židovstvu v súčasnosti nikto nehlási. Mňa však táto iniciatíva Brezňancov hreje. Je dôkazom ich tolerancie k ľuďom iného náboženstva, iných názorov na svet, s iným rozložením pigmentu, jednoducho k iným. Takýmto dôkazom je aj starý cintorín v meste, kde miesto svojho odpočinku našli...

Nedávno sa aj v našej tlači objavila zdanlivo senzačná informácia, že bývalý námestník Adolfa Hitlera, Rudolf Hess - posledný väzeň spandauskej väznice, kde si svoje tresty odsedeli najvyšší nacistickí pohlavári odsúdení v roku 1946 v Norimberku - bol vlastne jeho dvojníkom.

Skutočný Rudolf Hess mal podľa týchto informácií zahynúť niekedy v roku 1942 pri...

Už pri zhromažďovaní materiálov pre tento článok sme natrafili na množstvo protirečení. Slovenský biografický slovník vo svojom druhom zväzku má o tomto politikovi pomerne rozsiahle heslo, ktoré jeho meno uvádza v slovenskom prepise ako Ján Esterházi.

V každom prípade je nesporné, že János Esterházy bol významným politikom medzivojnového a vojnového...