Reklama
Reklama

Archív článkov

Zrušenie dane z dedičstva pre najbližších príbuzných bolo od predstaviteľov DS a ďalších pravicových - vládnych či opozičných strán - klasickým prípadom demagógie. Zdanlivo to môže prospieť všetkým, no zabúda sa, že pre radového občana nepredstavovala táto daň problém, pretože jej sadzba pri hodnote zdedeného majetku do dvoch miliónov korún bola 1 až 1,3 percenta. Navyše...

Obranná problematika sa u nás pričasto redukuje na spor o tom, aká loby sa priživí pri zbrojných dodávkach, a Armáda Slovenskej republiky sa nezriedka vníma iba ako ustanovizeň sociálneho zabezpečenia pre obstarožných plukovníkov. Toto všetko sa dá do istej miery tolerovať. Avšak takéto postoje nesmú narušiť schopnosť štátu plniť prostredníctvom ozbrojených síl svoje...

Blížiaci sa zjazd SDĽ v Trnave môže byť posledným, o ktorý ešte budú médiá prejavovať záujem. Strane reálne hrozí, že sa stane politickým subjektom pre zostarnutých členov z bývalej komunistickej strany, ktorí budú spomínať na budovanie Trate mládeže, a "šikovnejší" z nich budú využívať zvyšky mocenského vplyvu SDĽ na osobné obohatenie.

V SDĽ panuje...

V oboch nástupníckych štátoch Česko-Slovenska dodnes badať zvýšený záujem o bývalého partnera vo federácii a úsilie o ustavičné porovnávanie sa. Neraz sa vyberú a zdôraznia viaceré rozdiely vytrhnuté z kontextu obyčajne s cieľom zdôrazniť zaostalosť Slovenska. Často to robia aj slovenskí novinári z nepochopiteľnej masochistickej vášne či za účelom využiť takéto...

Moderný štát požaduje od občana celý rad povinností. Nejde len o klasické platenie daní a dodržiavanie zákonov, ale o čosi, čo by sme mohli nazvať aktívnym prístupom a stotožnením sa so štátom - politické angažovanie sa, služba v armáde, spoločný podiel na realizácii tzv. štátnych záujmov.

Moderný štát žiada od občanov, aby ho považovali za hlavnú...

Z princípu, keď dnešná produktívna generácia platí dôchodky poproduktívnych generácií, teda svojim rodičom a starým rodičom, by sa malo prejsť na nový systém. V rámci neho si má pracujúci človek pomocou rozličných penzijných fondov alebo dôchodkového poistenia našetriť na budúci dôchodok sám počas produktívnej časti svojho života a v starobe bude dostávať úroky a výnosy z...

Tlak SMK na koaličných partnerov v posledných mesiacoch a celý projekt tzv. Komárňanskej župy len potvrdil, že jej politici vôbec nie sú tak "občiansky" orientovaní, ako sa ich niekedy usiluje vykresliť časť slovenskej tlače.

Už nejde o nejaké jazykové práva, školstvo a pod., ale o pokus rozčleniť Slovensko na etnickom základe, o zle zakrývaný pokus o územnú...

V posledných týždňoch vyvolalo veľkú odozvu objavenie sa slovenského prekladu Mein Kampfu od Adolfa Hitlera na pultoch našich kníhkupuctiev. Došlo až k nechutným scénam pálenia kníh. Pritom táto publikácia mohla, podľa mňa, pokojne vyjsť aj počas bývalého režimu ako súčasť antifašistickej osvety.

Tým, že tzv. fašistická literatúra bola zahalená istým oparom...