Reklama
Reklama

Archív článkov

"Ukazuje sa, že hromadenie finančných prostriedkov na jednej strane vedie ku vzniku bohatstva, ale samotný charakter tohto bohatstva sa stáva stále viac fiktívnym. Deštrukčný systém globalizácie spôsobuje rozpad stredných vrstiev vo väčšine krajín. Výrazným fenoménom sa stáva ukazovateľ príjmovej stratifikácie obyvateľstva," napísal Peter Stanek v knihe Globalizácia...

Veľmi zvláštne by sa správal gazda na svojom gazdovstve, ak by nakúpil zrno za 6,07 koruny za metrák a predal pšenicu za 4,72 Sk za metrák. Asi by ho žena a susedia hnali. Ešte čudnejšie by sa však správal, ak by nakúpené zrno zasadil do susedovho poľa, kedže mu rok predtým všetky svoje role predal. Ten by svoju prácu dobre ocenil a gazdovi ju zúčtoval. Potom by naozaj gazda...

Vzdelanie je nehmotná surovina, ktorá sa rozvíja spolu s rastom človeka v osobnosť. Ak v slobodnom svete platí, že človeka nemožno zotročiť, malo by to platiť i pre jeho rast v osobnosť a pre jeho vzdelanie. Čo na to hovoria členovia vlády SR (s výnimkou zástupcov SDĽ), ktorí minulú stredu hlasovali za čiastočné spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

Už...

Business Central Europe je mesačník o ekonomike a podnikaní, ktorý vydáva vplyvná skupina The Economist. Od pochvalných ód na transformáciu prešiel tento časopis postupom rokov na realistické uvádzanie faktov o hospodárskom dianí v krajinách strednej Európy.

Kto by si bol pomyslel, že zásadný komentár Kliatba nezamestnanosti (č. 7-8/2001) prinesie takú...

Som skutočne rád, že v toľkej presile liberálnych ideologických teorém o neviditeľnej ruke trhu, o slobode jednotlivca, ktorého morí štát, aj o lenivých spoluobčanoch, pre ktorých sa nemáme v našej spoločnosti dobre, akými nás od roku 1990 zásobujú víťazi demokratického a trhového svetonázoru na Slovensku, sa našli odvážni muži. Na konferencii Inštitútu...

„Kde domov můj, kde domov můj,“ spievali svorne Slováci a Česi v hymne ich spoločného štátu do 1. januára 1993. Potom sme zažili eufóriu zo založenia samostatného zvrchovaného štátu Slovenská republika, ktorá nám trochu nahradila spomienku na pôvodne v spoločnosti s rozpakmi prijímanú pražskú eufóriu zo slobody a konca politickej totality jednej štátostrany z novembra 1989....

V histórii sa kľúčové momenty spoločnosti, ktoré zmenili jej ďalší vývoj, často zaznamenávajú pomocou konkrétnych dátumov udalostí, keď netušiaci účastníci ešte sami nevedeli doceniť jej dosah na ďalší spoločenský a ekonomický vývoj. Takouto udalosťou môže byť pre Slovensko uskutočnenie 23. Medzinárodného kolokvia Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v dňoch 23.-24...

Názornou ukážkou absurdít dnešnej situácie na Slovensku a ukážkou diletantstva v celom politickom spektre je zápas o daň z dedičstva. Pravičiari vytiahli do boja za jej zrušenie pod heslom, že každý blízky príbuzný trpel dosť už za života svojich blížnych, keď si títo odriekali svetské pôžitky pri honobení majetku. Preto by vraj daň z dedičstva bola dvojitým zdanením, ktoré si...

Budeme sa vedieť vyrovnať s komplexom nových faktorov, ktoré pred každý fiškálny, a teda aj korupčný štát stavia globalizácia ekonomiky, technológií, ale i civilizácie? Ako kedysi vznikal triedny robotnícky boj, tak dnes vzniká svetový odpor voči globalizácii. Aj experti na trhovú ekonomiku a manažment tvrdia, že kapitalizmus, tá cesta k pokroku a prosperite, sa končí.

...

Pri transformácii slovenskej spoločnosti z obdobia československého socialistického štátu na slovenskú slobodnú a demokratickú spoločnosť došlo k "nepatrnej" odchýlke v cieľoch. Historicky sa táto odchýlka nepokladá za vážnu, pretože ak vymrú zhruba štyri generácie ľudí, spoločnosť by sa "samoreguláciou" mala vrátiť do optimálneho stavu, kde počet gaunerov neprevyšuje počet...

S transformáciou ekonomiky z centrálne plánovanej socialistickej na slobodnú trhovú ekonomiku kapitalistického spoločensko-ekonomického charakteru v podmienkach globalizácie sa spája aj tvrdý dosah finančných problémov na každého občana transformujúcej sa krajiny.

Je veľa apologétov reformy a transformácie, málo akceptovateľných kritikov a ešte menej analytikov,...