Reklama
Reklama

Archív článkov

V prvý decembrový týždeň zamieril do Bratislavy na pozvanie Goetheho inštitútu jeden z najvýznamnejších žijúcich nemeckých, ba i svetových filozofov - Jürgen Habermas. Patrí medzi odchovancov Frankfurtskej školy politického myslenia, pričom sám bol marxistom a dodnes je citeľné sociálne posolstvo jeho tvorby.

Na Slovensku zatiaľ vyšla len jedna jeho...

Podcenenie mediálnej politiky ľavicou je na Slovensku jednou z hlavných príčin neúspechu socialistických myšlienok v našej verejnosti. Trhovo orientované mocenské sily ihneď pochopili kľúčovú úlohu medií a informačnej manipulácie, a preto sú natoľko úspešné.

Ľavica si nemá prečo klásť morálne zábrany pred informačnou politikou. Mediálna manipulácia v...

Vojna medzi USA a arabským svetom, ktorá trvá už mnoho rokov, si po prvý krát vyžiadala obete i na druhej strane tohto konfliktu. Útok na jedny z najdôležitejších budov americkej veľmocenskej politiky šokoval celý svet. Pripájam sa ku kondolenčným prejavom sústrasti a solidarity s obeťami tohto útoku, no zároveň v sebe naďalej uchovávam ľútosť nad nevinnými obeťami tejto vojny...

Politické teórie liberálnych autorov nás konfrontujú s nevyhnutnou požiadavkou zabezpečiť každému jednotlivcovi čo najširšiu mieru slobody myslenia. Jednoducho, liberalizmus chce vo svojej teórii ponechať čo najširší priestor ľudskému subjektu na formovanie vlastného hodnotového systému. Ide o jednu z hlavných liberálnych dogiem a stretneme sa s ňou rovnako u...

Hollywood pripravil vo svojej dielni ďalší veľkofilm, čím bezpochyby potešil všetkých priaznivcov amerických komerčných filmových hitov. Reklamná mašinéria, ktorá, prirodzene, vzápätí nasledovala, pritiahla do kinosál po celom svete tisíce nedočkavých konzumentov túžiacich opäť vzhliadnuť ďalších neohrozených amerických hrdinov v akcii.

Film Pearl...

Po páde železnej opony, ktorý mal zároveň odstrániť dogmatické myslenie dovtedy vládnucich boľševikov, ovládla bývalý východný blok nová dogma - demokracia. S jej neobmedzeným kultom sa stretávame denne a všade. Štát ústavne vymedzuje vernosť tejto myšlienke, štátni úradníci či absolventi vysokých škôl sú povinní sľubovať demokracii svoju oddanosť, občania štátu nemôžu reálne...

Začiatkom sedemdesiatych rokov vydal americký liberál John Rawls prelomovú prácu s názvom Teória spravodlivosti. Koncepcia, ktorú v tejto práci podáva, sa na poli politickej filozofie stala natoľko fundovanou, že v podstate žiaden významný politický filozof odtedy nenapísal dielo bez toho, aby neobjasnil svoje stanovisko k tejto koncepcii. Rawls touto prácou obohatil politickú...