Reklama
Reklama

Archív článkov

Vladimír Faič, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu

Narodil sa 15. júla 1948 v Tekovských Lužanoch. V rokoch 1986 absolvoval Vysokú školu politickú a o osem rokov neskôr postgraduálne štúdium obchodného práva. Od roku 1991 sa v Strane demokratickej ľavice profesionálne zaoberá otázkami komunálnej politiky. V roku 1999 sa stal predsedom Rady...

Viktor Nižňanský, splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy

Narodil sa 25. apríla 1953 v Piešťanoch. V rokoch 1971 - 1976 navštevoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, stavebnú fakultu, katedru ekonomiky a riadenia. V rokoch 1976 - 1986 pracoval ako urbanistický ekonóm v Stavoprojekte Piešťany. Od roku 1986 do roku 1989 bol jeho...

Igor Lenský, predseda SLOVES a viceprezident KOZ SR

Nízke mzdy a nestabilná verejná správa sú najväčšou prekážkou rozvoja Slovenska - tak znie motto na vizitke Igora Lenského. Narodil sa 28. októbra 1955, po absolvovaní Právnickej fakulty UK pracoval na obvodnej a neskôr Mestskej prokuratúre v Bratislave na netrestnom úseku ako špecialista pre všeobecný...

Jozef Prokeš

Narodil sa 12. júna 1950 v Nitre, kde vychodil základnú a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Štúdium teoretickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave skončil v roku 1973 s červeným diplomom, nastúpil na študijný pobyt a neskôr na internú ašpirantúru na Fyzikálnom ústave SAV. Po obhajobe vedeckej kandidatúry pracoval od roku...

Maria Jakabová

Narodila sa 27. augusta 1936 v Horných Peťanoch - v južnom Novohrade (Maďarsko). Študovala na Slovenskom učiteľskom ústave v Budapešti a po maturite na Univerzite Eötvösa Loranda maďarčinu a slavistiku. Potom učila na spomínanom ústave, ktoré sa premenovalo na Slovenské gymnázium. Po troch rokoch sa stala jeho riaditeľkou - ako najmladšia...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, kde v roku 1970 ukončil strednú všeobecnovzdelávaciu školu a v roku 1975 andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tam v roku 1978 absoloval aj odbor filozofie. V rokoch 1975-89 pracoval na Ústave marxizmu-leninizmu. V roku 1985 obhájil kandidatúru filozofických vied. Na mimoriadnom zjazde...