Reklama
Reklama

Archív článkov

Je to už dobrých desať rokov, čo mnohí z nás dúfali, že s ukončením konfliktu Západu a Východu a starej konfrontácie blokov prichádza obdobie globálneho, univerzálneho mieru. Politici, filozofi a občania očakávali od demokratických zmien vo východnej Európe uzmierenie medzi dvoma momentmi politického systému, medzi ľudskými právami a štátnou suverenitou.

...

Autor