Reklama
Reklama

Archív článkov

Joseph Stiglitz, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu

Tohtoročnú Nobelovu cenu za ekonómiu udelili trom Američanom. George Akerlof, Michael Spence a Joseph Stiglitz sú ekonómovia, ktorí otriasli neoliberálnou predstavou o efektívnom fungovaní slobodného trhu. Stiglitz je najvplyvnejším a zrejme aj nakreatívnejším predstaviteľom z tejto...

Je to už vyše jedno desaťročie, čo sa smerovanie našich médií zásadne zmenilo. Zo slúžky jedinej predstaviteľky moci sa ústavným odstránením cenzúry stali vcelku voľnou tribúnou. Mediálny trh dlho zasycovala zapieraná pluralita, no i lascívnosť a agresívne námety.

Tie ostatné, spochybňované i v krajine ich vzniku, našli na Slovensku svoje odbytisko pod...

Aký je morálny stav slovenskej žurnalistiky na pozadí celkového morálneho stavu spoločnosti? Podľa sociológa médií Holinu existuje rozdiel medzi etikou médií a etikou novinára, pričom rozsah etickej aj právnej zodpovednosti médií je podstatne širší. S týmto tvrdením sa dá súhlasiť.

Potrebujeme morálku slušnej spoločnosti a rovnako vysoko morálne médiá?...

 

Odpriestorovanie tradičných ekonomických lokalít a ohrozenie súdržnosti sociálnej spoločnosti sme v predchádzajúcom príspevku predstavili ako hlavné trendy dnešného vývoja v programovej komisii SPD, ktorú vedie minister obrany Rudolf Scharping. Základná myšlienka jeho prednášky, o ktorú sa náš článok opiera, spočíva v návrate k sebaurčujúcemu...